Keistä Vuoden vapaaehtoinen ja Vuoden koirakko 2019?

Lancashirenkarjakoira on Tean sylissä oikealla. Vasemmalla Hanna Pekkarinen hieman kumartuneena raidallisessa paidassa. Hanna rapsuttelee Berttaa, joka nuolee hänen kasvojaan. Tea katsoo Berttaa ja Hannaa hymyillen.

Kuvassa oikealla Vuoden koirakko 2017 Tea Mattila-Kähkölä ja kuulokoiraksi sittemmin valmistunut Bertta. Vasemmalla heitä onnittelee yhdistyksen hallituksen jäsen Hanna Pekkarinen.

 

Nyt on taas aika ehdottaa Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n Vuoden vapaaehtoista ja Vuoden koirakkoa! Voit ehdottaa molempia tai vain toista, ja antaa halutessasi perusteluja. Ehdotuksia kerätään 1.9. asti.  Tämän jälkeen yhdistyksen hallitus päättää, keille nämä arvonimet tänä vuonna annetaan! Valitut kutsutaan kunniavieraiksi Kuulo- ja tukikoirapäivään Helsinkiin 26. lokakuuta. Tarvittaessa palkinnot voidaan postittaa.

Vuoden vapaaehtoinen voi olla kuka tahansa yhdistyksen eteen vapaaehtoisena aikaansa ja panostaan antanut henkilö. Vuoden koirakko voi olla mikä tahansa tänä vuonna jollain tavalla kunnostautunut yhdistyksen kautta valmistunut tai koulutuksessa oleva koirakko. Viime vuonna Vuoden vapaaehtoisena palkittiin testaaja ja koulutusviikonloppujen vapaaehtoinen Janda Käyhkö, ja Vuoden koirakkona Outi Siirtola ja kuulo- ja tukikoira Ada.

Viime vuonna kä ansaitsevat sinusta erityisesti kiitoksia tänä vuonna? Voit antaa ehdotuksesi tällä lomakkeella tai sähköpostitse info@koiratukena.fi

Mikä maksaa? Katsaus yhdistyksen vuoden 2018 talouteen

Juttu on julkaistu Kuulo- ja tukikoiralehdessä 1/2019

Teksti: Tiina Vanhanen
Kirjoittaja on yhdistyksen järjestösihteeri.

 

Yhdistyksen taloudenpidossa pyritään läpinäkyvyyteen, ja talouden tunnusluvut jaetaan jäsenistölle vuosittain vuosikokouksen yhteydessä. Joskus vain se, mitä näkyy, voi vaikuttaa hämmentävältä. Käydäänpä hieman siis taloutta läpi! Esitetyt summat on pyöristetty lähimpään sataan euroon.

 

Paljonko kouluttaminen maksaa?

Kuva kuulo- tai tukikoira hinta 2500 eTätä kysytään usein, ja kysymys on hyvä.Valmiin kuulo- tai tukikoiran rahallista arvoa on hankala arvioida. Eri asiakkaat käyttävät yhdistyksen kustantamia koulutuspalveluita eri määriä. Koulutusviikonlopuista on suoria kuluja, mutta myös järjestösihteerin aika koulutusviikonloppujen järjestämisessä maksaa. Koulutukseen menee totta kai myös asiakkaiden rahaa, esimerkiksi matkoihin kouluttajan luo. Lisäksi asiakas itse käyttää koulutukseen paljon aikaa. Arvioidaan kuitenkin nyt sitä summaa, jolla yhdistys tukee koiran koulutusta ja valmistumista.

Jos asiakas käy koirankouluttajan luona maksimimäärän eli puoli tuntia viikossa, ja koira valmistuu puolessatoista vuodessa, koulu-tuskuluja tulee loma-ajat huomioiden noin 2000 euroa per koira. Koulutusviikonloppujen kulut ovat noin 500 euroa per koirakko, josta asiakas maksaa noin 70 euroa.Se toisaalta tasaantuu, kun testaa-misesta, koulutusliiveistä ja ID-kortista tulee yhdistykselle lähes satanen maksettavaa.

Jos siis koulutuksen arvo lasketaan pelkästään suorien kulujen mukaan, valmiin koiran arvo olisi noin 2500 euroa. Käyttäjälleen kuulo- tai tukikoira on tietenkin mittaamattoman arvokas.


Kahden pinkan kirjanpito

Toimimme pääasiassa Veikkauksen tuotoilla. Nämä tuotot jakaa ja rahojen käyttöä valvoo Stea, eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Yhdistys hakee vuosittain Stealta rahaa seuraavalle vuodelle, joka ehdottaa puolestaan sopivia avustuskohteita Sosiaali- ja terveysministeriölle. Kun Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt ehdotuksen, rahoja voidaan alkaa tilittää yhdistykselle.

Veikkauksen tuottojen käyttöä sanelevat tiukat säännöt. Rahojen käytöstä ja yhdistyksen toiminnasta on raportoitava eri tavoin. Kirjanpidossamme puhutaan varsinaisesta toiminnasta: se on toimintaa, johon Veikkauksen tuottoja saamme käyttää. Se on toimintaa, joka liittyy esimerkiksi koirien koulutukseen, valmiiden koirien testaukseen, koulutuksviikonloppujen järjestämiseen ja asiakkaiden tukemiseen. Se on sitä ydintoimintaa, jonka takia yhdistys on olemassa. Muuta toimintaa, eli yhdistystoimintaa, ovat esimerkiksi Kuulo- ja tukikoirapäivien pitäminen, verkko-kauppa ja tämän lehden tekeminen. Siksi yhdistyksemme kirjanpidossa on kaksi osuutta: varsinainen toiminta ja yhdistystoimnta.


Varsinaisen toiminnan kulut: 53 300 euroa

Vuonna 2018 varsinaisen toiminnan kulupuolella oli 53 300 euroa. Tähän kuuluvat ne kulut, joilla varsinaista toimintaa toteutetaan. Yhdistyksen varainhankinnalla hankitaan sukanvarteen puskurirahaa, jolla tulojen ja menojen mahdollinen ero kavennetaan. Siitä kerrotaan lisää yhdistystoiminnan tuloissa.

Ympyräkaavio. oikealta alkaen myötäpäivään: Henkilöstökulut 48%, toimiston vuokra 3%, kouluttajat 22%, koulutusviikonloput 16%, materiaalikulut ja testaukset 3%, muut kulut 8%

Suurin yksittäinen kuluerä olivat ja ovat henkilöstökulut, 25 500 euroa. Se on lähes puolet varsinaisen toiminnan menoista. Ne kaikki liittyvät järjestösihteerin työsuhteeseen: palkkaan (vuonna 2018 kuukausipalkka 1700 euroa 80% työajalla, lisäksi satunnaisia lisiä), työterveyteen, ja muihin maksuihin.

Toiseksi suurin yksittäinen kuluerä ovat yhdistyksen koulutuskustannukset. Kouluttajien palkkioihin käytettiin viime vuonna 11 500 euroa eli 22% toiminnan kuluista. Jos koiraa kouluttava asiakas käy säännöllisesti kouluttajan luona, hänen arvioidaan puolentoista vuoden koulutuksen aikana käyttävän kouluttajan palveluita 2000 euron arvosta, eli noin 1300 eurolla vuodessa. Viime vuonna meillä oli kerrallaan noin 30 koulutuksessa olevaa koirakkoa, joista osa valmistui vuoden aikana. Joukosta suinkaan kaikki eivät koulutustunteja näin paljon käyttäneet. Osa koulutti paljon itsenäisesti omasta halustaan tai välimatkojen takia, osa keskeytti koulutuksen, osa piti taukoa, osa valmistui nopeammin kuin puolessatoista vuodessa. Viime vuonna koiria valmistui seitsemän.

Kuuloalan monitoimitalossa Valkeassa talossa sijaitsevan toimistoon vuokraan kului 150 euroa kuussa eli 1800 euroa, 3% kuluista. Toimisto toimii myös varastotilana ja kokoukset pidetään sen yhteydessä olevassa tilassa.

Koulutusviikonloppuihin, eli kevään ja syksyn viikonloppuihin, kului 8400 euroa eli 16% kuluista. Kuluissa on laskettu myös syysleirin kulut, sillä kaikille avoin syysleiri ja syksyn koulutusviikonloppu järjestetään yhdessä. Kevään koulutusviikonloput on tarkoitettu vain koulutuksessa oleville asiakkaille. Suurin osa näistä kuluista on leirikeskusten vuokrakuluja.

Materiaalikulut ja testaukset olivat 1 600 euroa eli 3% kuluista. Tästä testaukset olivat vain noin 300 euroa, ja summalla maksetaan testaajille syntyviä kuluja. Suurin materiaalikulusyöppö ovat ihmisten ja koirien liivit, jotka maksavat noin 30 euroa kappale. Siksi onkin tärkeää palauttaa lainaliivit aina takaisin koulutuksen päätyttyä, jotta seuraava saisi ne nopeammin. Materiaalikulujen toivotaan laskevan lähivuosina, kun samat liivit pääsevät käyttöön useammille.

Muita kuluja olivat laitehankinnat, esitteiden painatukset, kokouskulut, postikulut, toimiston muut tarpeet ja muut toiminnan kannalta tarpeelliset mutta yksinään pienet kulut. Muita kuluja syntyi 4 500 euroa eli 8% toimintakuluista.

 

Varsinaisen toiminnan tuotot: 52 600 euroa

Vuonna 2018 varsinaisen toiminnan tulopuolella oli 52 600 euroa. Tästä suurin osa, 46 100 euroa eli 88%, oli Veikkauksen tuottoja eli soste-avustusta (sosiaali- ja terveysalan järjestöt). Tästä 43 800 euroa oli tälle vuodelle myönnettyä rahaa, loput viime vuodelle. Rahaa jää yleensä hieman yli seuraavalle kalenterivuodelle, jotta saadaan edellisen vuoden asiat hoidettua loppuun ennen uuden tuen saapumista.

Ympyräkaavio. Myötäpäivään oikealta alkaen: Soste-avustus 88%, Asiakas ja osallistumismaksut 5%, muut sponsorituotot ja avustukset 7%

Asiakas- ja osallistumismaksut, 2800 euroa, ovat syysleirin ja koulutusviikonlopun osallistumismaksuja.

Muita sponsorituottoja ja avustuksia varsinaiselle toiminnallemme saimme viime vuonna 3700 euroa. Toimintaa tukivat Ladies Kennel Club, Nutrolin, Kuulon tuki ry, DNA oy, Lions Club Helsinki-Huopalahti ja Sporttirakki.

 

Yhdistystoiminnan tuotot: 3 200 euroa

Yhdistystoiminnassa liikkuvat rahat ovat huomattavasti pienempiä kuin varsinaisessa toiminnassa. Yhdistystoiminta kuitenkin tukee varsinaista toimintaa, ja sillä luodaan säästöjä niin sanotusti pahan päivän varalle.

Ympyräkaavio. Myötäpäivään oikealta alkaen: Varainhankinnant tuotot 44%, Jäsenmaksut 37%, muut tuotot 19%

Suurimma tuotot tulivat varainhankinnasta, 1400 euroa eli 44% tuotoista. Näitä tuottoja ovat kalenterin ja muiden verkkokaupan tuotteiden myynti sekä match show’n tuotot. Toiseksi suurimmat tuotot tulivat jäsenmaksuista, 1 200 euroa eli 37% tuloista. Jäseniä yhdistyksellä on noin sata, ja he maksavat vuosittain jäsenmaksua jäsenmaksuluokkansa mukaan 5-25 euroa vuodessa. Loput, 600 euroa, ovat esimerkiksi lahjoituksia ja korkotuottoja.

Yhdistystoiminnan kulut: 6 600 euroa

Mutta mitäs ihmettä? Yhdistystoiminnan kulut viime vuonna olivat kaksinkertaiset tuloihin verrattuna!

Ympyräkaavio. Oikealla sinisellä: varainhankinnan kulut 48%. Vasemmalla punaisella Muut kulut 52%

Vuonna 2018 teimme paljon investointeja. Muihin kuluihin (3 400 euroa) kuuluu hankkimamme kuulon apuväline, FM-laite, joka maksoi 3100 euroa. Sen rahoittivat Hau-Hau Champion, jolta saimme edeltävänä vuonna 1500 euroa laitehankintoihin, ja Kuulon tuki ry, jonka 1500 euron tuki näkyy varsinaisen toiminnan tuotoissa ulkopuolisena rahoituksena toimintaan. Lisäksi muissa kuluissa ovat muun muassa yhdistyksen jäsenmaksu Suomen Kennelliitossa ja muut pienet kulut.

Varainhankinnan kuluihin (3 200 euroa) kuuluvat investoinnit verkkokaupan inventaarioon noin tuhannella eurolla, verkkokaupan sivukulut, match show’n järjestäminen, ja kalenterin ja lehden painokulut. Verkkokauppaan hankittiin viime vuonna namitaskuja ja naksuttimia, joita myydään myös jatkossa.

Lehden painokulut, noin 300 euroa per lehti, kuuluvat tähän luokkaan, koska lehdessä julkaisemme yhteistyökumppaneidemme mainoksia. Nämä tulot taas näkyvät varsinaisen toiminnan tuloissa, koska ne on tarkoitettu varsinaiseen toimintaamme. Sponsoreiden kanssa sovitaan erilaisia näkyvyyspaketteja, joihin kuuluu mainoksia sosiaalisessa mediassa ja lehdessämme. Samoin kalenterissa julkaistaan sponsoreiden mainoksia, jotta toimintaan saataisiin mahdollisimman paljon varoja.

Yhdistystoiminta on paitsi mukavaa, se myös tukee varsinaista toimintaa. Varsinainen toiminta on kaiken toimin-tamme ytimessä, ja ilman sitä yhdistystä ei ole. Kiitos siis kaikille toiminnassa viime vuonna mukana olleille ja toimintaa tukeneille! Jokainen kalenteri, jäsenmaksu, naksutin ja namipussi on askel kohti kuulo- ja tukikoirien koulutusta.

Epilepsiakoiria ei toistaiseksi kouluteta

Hyötykoiraseminaari remu tai ponu (3)

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hallitus on pitkällisen pohdinnan jälkeen päättänyt, ettei yhdistyksen piirissä toistaiseksi aloiteta uusia epilepsiakoirakoulutuksia. Yhdistyksen koulutuksessa on ollut pieni epilepsiakoirien pilottiryhmä. Kokeilua ei toistaiseksi jatket. Hallitus on todennut, ettei yhdistyksellä ole riittävästi kokemusta epilepsiakoirista, ja resurssien ollessa rajalliset on asiaan paneutuminen haastavaa.

Kuitenkin, jos koirakko on ollut epilepsiakoirakoulutuksessa yhteistyökouluttajalla omakustanteisesti, voidaan koira kouluttajan lausunnon ja Kiva koirakansalainen -testin hyväksytyn suorituksen perusteella ottaa kaupunkitestiin. Lisäksi koirakon tulee osallistua koulutusviikonloppuihin. Kaupunkitestin ja koulutusviikonloput suoritettuaan koira voi kouluttajan lausunnon perusteella valmistua epilepsiakoiraksi.

Syysleiri 27.-29.9. Nurmeksessa

Syysleiri 2019

Päivitys 12.6.: Paikaksi on varmistunut Hyvärilän nuorisokeskus Nurmeksessa! Lisätietoja leiristä on tulossa kesän aikana.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n perinteinen syysleiri järjestetään taas vuonna 2019, tällä kertaa aivan syyskuun lopussa 27.-29.9. Viikonlopun yhteydessä järjestetään myös kuulo- tai tukikoirakoulutuksesa olevien toinen koulutusviikonloppu. Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa, koiramaista menoa, ja tietenkin leiriolympialaiset! Paikalle ovat lämpimästi tervetulleita kaikki toiminnastamme kiinnostuneet.

Laita päivät jo kalenteriisi!

Kaupunkitesti Helsingissä lauantaina 27.4.2019

Tekstiä kuvan sisällä. Kuvassa taustalla vihreällä värjätty käsi, joka pitelee kahvikuppia ja mappia, jossa on yhdistyksen logo. Päällä teksti: "Kaupunkitesti Helsingissä lauantaina 27.4.2019, ilmoittaudu viiimeistään 20.4. info@koiratukena.fi. ID-kortin uusijat voivat myös suorittaa vaihtoehtoisesti vanhanmallisen ympäristötestin.

Helsingin keskustassa pidetään kaupunkitesti lauantaina 27.4.2019 iltapäivällä ja alkuillasta. Kellonajat sovitaan erikseen.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään 20.4.  info@koiratukena.fi
Ilmoittautumiset kuitataan. Mukaan mahtuu rajallinen määrä koirakoita. Testiin menee n. tunti per koirakko, sisältäen lyhyen loppukeskustelun testaajien kanssa.

Mukaan voivat ilmoittautua vain yhdistyksen koulutuksessa olevat koirakot ja ID-kortin uusijat. ID-kortin uusijat voivat suorittaa joko kaupunkitestin tai vanhanmallisen ympäristötestin. Koulutuksessa olevista mukaan voivat ilmoittautua koirakot, joille kouluttaja on suositellut osallistumista. ID-kortit ovat voimassa kaksi vuotta, ja uusimisen edellytyksenä on ympäristötestin suorittaminen. Kun testi on suoritettu vuoden 2019 aikana, se on voimassa vuoden 2021 loppuun.

 

Kaupunkitestin sisältö

Vanhanmallisen ympäristötestin sisältö

 

Vapaaehtoiseksi Eläinystäväni-tapahtumaan Helsinkiin?

Eläinystäväni-logo. Alareunassa punaisella taustalla valkoinen teksti ELÄINYSTÄVÄNI. Tekstin yläpuolella koiran ja kissan mustat siluetit haistelevat toisiaan.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry on mukana Eläinystäväni-tapahtumassa 13.–14.4.2019 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtumassa kohtaavat lemmikkien ja pieneläinten ystävät! Esittelyssä on järjestöjä ja tuotteita sekä erilaisia rotuja ja lajeja. Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Lapsimessut, Elman eläimet, HupiCon ja OutletExpo. Samalla lipulla pääsee vierailemaan näissä kaikissa.

Haluaisitko tulla tiskillemme vapaaehtoiseksi lauantaina tai sunnuntaina? Tiskillämme koira-alueella esittelemme toimintaamme, kohtaamme ihmisiä ja myymme tuotteitamme. Pisteellä ollaan parin tunnin vuoroissa kello 9–17, eikä koskaan yksin. Yhdistyksen järjetösihteeri Tiina Vanhanen on paikalla koko viikonlopun ja vastaa pisteestämme. Vapaaehtoiset pääsevät oman vuoronsa ulkopuolella liikkumaan samana päivänä vapaasti koko Messukeskuksen alueella.

Haluatko mukaan? Ilmoittaudu Tiinalle viimeistään 10.4. HUOM! Paikalle ovat hyvin tervetulleita myös koulutuksessa olevat ja valmiit kuulo- ja tukikoirat! Nämä koirat meidän tulee ilmoittaa etukäteen messuille, joten koirien viimeinen ilmoittautumispäivä on jo 3.4. Huolehdithan, että koiran rokotukset ovat kunnossa Suomen Kennelliitton sääntöjen mukaan.

Ilmoittautumiset ja kysymykset: info@koiratukena.fi

Nähdään Messukeskuksessa!

Kevään lehden aikataulu siirtyy, jutut 28.4. mennessä

Kuulo- ja tukikikoiralehden kansi nro 1/2018. Kohti katsojaa katsoo ruskea mäyräkoira, jolla on koulutusliivit (vihreät liivit, joissa lukee "Koulutuksessa, älä häiritse")Kevään 2019 Kuulo- ja tukikoiralehden aikataulu siirtyy kuukaudella eteenpäin aikataulusyistä. Lehti julkaistaan toukokuussa, ja sen materiaalit tulee toimittaa 28.4. mennessä: info@koiratukena.fi

Haluaisitko sinä kertoa koulutuksesta, koiraharrastuksestasi, muusta, mistä? Lähetä viestiä!

Vuosikokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja

.Kuvassa kaksi henkilöä, jotka katsovat kameraan. Oikeanpuoleisella on kädessään tulppaaneja, vasemmanpuoleisella on sylissään koiranpentu. Koiranpentu yrittää syödä tulppaaneja. Taustalla punainen seinä.

Kuvassa vasemmalla väistyvä puheenjohtaja Kristiina Torp, oikealla uusi puheenjohtaja Tuulia Sundgren. Freia-cockerspanielinpentu olisi halunnut maistaa tulppaaneja.

 

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n vuosikokous vietettiin tuttuun tapaan Valkeassa talossa Helsingissä sunnuntaina 24. helmikuuta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten vuosikertomus viime vuodelta ja suunnitelma alkaneelle vuodelle. Ne voi lukea tästä.

Kokouksessa myös valittiin sääntäjen mukaisesti yhdistykselle uusi hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksessa on kerralla puheenjohtaja, kuusi hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituslaisten kaudet kestävät kaksi vuotta niin, että vuorotellen puolet hallituksesta on erovuorossa. Puheenjohtajan kausi on yhden vuoden.

Hallitus pysyi kokoonpanoltaan lähes samana kuin viime vuonna. Uutena mukaan tuli Liisa Ylinen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Suurin muutos aiempaan oli, että vuodesta 2014 asti yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Kristiina Torp jätti tehtävän ja siirtyi hallituksen varajäseneksi. Kristiinaa nähdään jatkossa kuitenkin vielä yhdistyksen piirissä vapaaehtoistehtävissä esimerkiksi koulutusviikonlopuissa. Puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen pitkäaikainen vapaaehtoinen Tuulia Sundgren. Tuulia on toiminut yhdistyksessä 1990-luvulta asti, ja oli muun muassa yhdistyksen puheenjohtaja useamman kauden vuosituhannen alkupuolella. Tuulia tunnetaan etenkin koirien testaajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksessa viime vuonna aloittanut Outi Siirtola.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja
Tuulia Sundgren

Varapuheenjohtaja
Outi Siirtola

Muut jäsenet
Hanna Pekkarinen
Jasmin Pyykkö
Tuija Miettinen
Elli Kapanen
Liisa Ylinen

Varajäsenet
Kristiina Torp
Kirsti Kapanen

Ilmoittautuminen koulutusviikonloppuun 29.-31.3.2019

Kuvituskuva, Ihmisiä istuu luentosalissa pöytien ääressä. Lattialla makoilee keskikokoinen koira (tanskalais-ruotsalainen pihakoira) vihreällä matolla. Koiralla on yllään vihreät liivit ja se on keltaisessa hihnassa.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n kuulo- tai tukikoirakoulutukseen kuuluva koulutusviikonloppu järjestetään taas Partaharjun toimintakeskuksessa 29.-31.3.2019. Viikonlopun yhteydessä järjestetään sekä I että II koulutusviikonloppu. Ensimmäinen viikonloppu on suunnattu niille, jotka aloittavat koulutuksen nyt ja jotka on valittu koulutukseen helmikuussa. Toinen viikonloppu on niille, joilta 2. viikonloppu on vielä suorittamatta. Ryhmien ohjelmat eroavat osin toisistaan.

ILMOITTAUTUMINEN 13.3. mennessä tällä lomakkeella

MAJOITTUMINEN
Osallistujat majoittuvat huoneisiin, jossa kaikilla on omat pienet kylpyhuoneet. Emme sijoita eri osallistujia ja koiria samoihin huoneisiin mukavuuden ja koirien stressin välttämisen takia. Majoitusrakennuksessa on joka kerroksessa pieni keittiö, jossa on jääkaappi, kahvinkeitin ja vedenkeitin. Ohjelman sisällä pidettävät osuudet ovat samassa rakennuksessa, johon osallistujat majoittuvat. Osallistumismaksuun kuuluvat eri rakennuksessa tapahtuvat ateriat (aamiainen, lounas, kahvit, iltaruoka).

OHJELMASTA
Perjantaina ei ole ohjelmaa, vaan pelkästään mahdollisuus saapua. Paikalle voi saapua perjantaina klo 18 alkaen tai lauantaina ennen klo 9. Sunnuntaina ohjelma päättyy iltapäivällä. Tarkempi ohjelma julkaistaan maaliskuussa.

Ohjelmassa on tiedossa muun muassa lajiesittelyitä, koirien hyvinvointiin liittyvää tietoa, sekä 2. koulutusviikonloppua suorittaville kaupunkitestin harjoittelua!

KOIRAN ROKOTUKSET
Huomioithan, että koiran tulee olla rokotettu Suomen Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti. Rokotuskortti tarkistetaan paikan päällä TAI voit lähettää valokuvan tai skannauksen rokotustiedoista etukäteen (info@koiratukena.fi):

HINNAT
Tapahtumasta lähetetään osallistujille erillinen lasku ennen viikonloppua. Osallistumismaksut:

yhdistyksen jäsenet: aikuiset 60e/hlö, lapset alle 15 v. 10 e/hlö
muut: aikuiset 80 e/hlö, lapset alle 15 v. 15 e /hlö
Henkilöt, jotka eivät yövy leirikeskuksessa, osallistuvat puoleen hintaan.

PERUUTUKSET
peruutukset sähköpostitse: info@koiratukena.fi
Maksamme leirikeskuksesta toteutuneen osallistujamäärän mukaan, joten saat peruutettuasi rahasi takaisin. Toivomme kuitenkin että mahdolliset peruutukset tulisivat mahdollisimman aikaisin.

KYSYMYKSET
Jos lomake tuottaa hankaluuksia tai sinulla on kysyttävää, käännythän Tiinan puoleen Facebookissa (Tiina Koiratukena) tai sähköpostitse, info@koiratukena.fi

Samoin jos on kimppakyytitoiveita tai muuta erityistä, kannattaa laittaa Tiinalle viestiä tai kirjata asia lomakkeen loppuun Huomioitavaa-kohtaan.