Yhdistyksen puhelin toimii taas (6.2.2019)

Päivitys 6.2.2019:
Toimiston puhelin toimii taas! Valitettavasti tammikuun aikana jätettyjä vastaajaviestejä on kuitenkin pyyhkiytynyt pois. Puhelin on siis taas käytössä (040 5007 347). Lisäksi yhteyden saa esimerkiksi s-postitse (info@koiratukena.fi).

Tiedote 28.1.:
Yhdistyksen puhelinliittymä ei tällä hetkellä toimi. Vikaa korjataan. Ilmoitamme kun puhelin taas toimii. Yhteyden saa myös esimerkiksi sähköpostitse: info@koiratukena.fi

 

001-SKTY-iso-logo

 

Uusi kaupunkikoe voimaan

Pieni luppakorvainen koira (tanskalais-ruotsalainen pihakoira) katsoo kameraan). koiralla on yllään vihreät liivit, joissa lukee "koulutuksessa, älä häiritse" ja Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n merkki. Taustalla asfalttia.

 

Kuulo- ja tukikoiran kaupunkikoe on uusi, päivitetty testimme kuulo- ja tukikoirien käytöksen tarkasteluun. Kuulo- ja tukikoirien käyttäjillä on oikeus kulkea koiransa kanssa julkisissa tiloissa. Siksi valmistuakseen koiran tulee osoittaa liikkuvansa julkisissa tiloissa ongelmitta.

Uusi testi korvaa vanhan ympäristötestin tammikuusta 2019 alkaen. Testiä kuvaileva dokumentti on aiempaa pidempi, koska siinä on pyritty yksityiskohtaisempaan selittämiseen kuin aiemmassa ympäristötestissä. Tätä ovat toivoneet niin kouluttajat kuin asiakkaatkin.

HUOM
Jos koira on suorittanut vanhanmallisen ympäristötestin, ID-kortin päivityksen (taidontarkistus) voi tehdä osallistumalla JOKO ympäristötestiin TAI kaupunkitestiin. Molempia pyritään järjestämään tarpeen mukaan. Taidontarkistukseen tulevan, ympäristötestin suorittaneen koirakon ei enää tarvitse suorittaa Kivaa koirakansalaista tullakseen kaupunkitestiin.

OSA I
YLEISTÄ KOKEESTA

Kuulo- ja tukikoiran kaupunkikokeessa (KTK) testataan käytännön taitoja, joita virallinen kuulo- tai tukikoira tarvitsee liikkuessaan julkisissa tiloissa omistajansa kanssa. Koe on vaikeampi kuin Kiva Koirakansalainen -testi, joka on oltava suoritettuna ennen KTK -kokeeseen osallistumista.

Kokeen suorittaneet koirat voivat valmistua virallisiksi kuulo- tai tukikoiriksi kun niiden työtaidot on todennettu.

Kiva Koirakansalainen -testi voidaan tehdä keinotekoisissa olosuhteissa ja sisätiloissa (esimerkiksi koulutushallissa) kun KTK -koe tehdään todellisissa tilanteissa. KTK -kokeessa arvioija vie koirakon kävelylle kaupungille.

KTK -kokeen arvioivat Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hyväksymät arvioijat.

Koirien ikävaatimukset

KTK -kokeeseen osallistumiseen ei ole ikärajaa.

Pureminen tai murina

Pääosa Kuulo-ja tukikoiran käyttäytymiskokeeseen osallistuvista Kiva Koirakansalainen -testin suorittaneista koirista on ystävällisiä.

Koira, joka murisee tai näykkäisee, puree, hyökkää tai yrittää hyökätä ihmisen tai toisen koiran kimppuun ei voi valmistua viralliseksi kuulo- tai tukikoiraksi ja sen koe on hylättävä. Jos arvioija havaitsee mitään merkkejä aggressiivisesta käytöksestä (pureminen, näykkäisy, murina, yritys hyökätä) keskeytetään koe.

Jos näitä käytöksiä havaitaan koealueen lähettyvillä ennen tai jälkeen kokeen, on niistä ilmoitettava SKTY:lle. Mikäli koira on jo läpäissyt kokeensa ja käyttäytyy sen jälkeen aggressiivisesti, asiasta ilmoitetaan SKTY:lle koelomakkeella.

Jos arvioijana koet koiran eleiden tulkitsemisen vaikeaksi tai sinulle tulee epävarma olo koiran käytöksestä, voit keskeyttää kokeen. Kerro koiran ohjaajalle keskeytyksen syy.

Muistilista KTK -kokeeseen tarvittavista välineistä

Suurin osa tähän kokeeseen liittyvistä välineistä tulee luonnollisesti vastaan koiran kanssa kaupungilla käveltäessä.

Arvioija tarvitsee vähintään:

(  ) Koelomakkeen jokaiselle koiralle (SKTY:ltä)

(  ) Kynä arvioijalle

(  ) Ruokaa ”Jätä” -kohtaan (”oikeaa” kävelytielle pudotettua ruokaa voi myös käyttää)

(  ) Siivousvälineet (muovipussi)

(  ) Pallo (mikäli sopivaa ”riistaa” ei ole luonnostaan

 

Pannat, hihnat ja välineet

Kaikki kokeen osa-alueet suoritetaan kytkettynä. Koiralla tulee olla hyvin istuva solki- tai pujotettava panta (myös ns. puolikuristava) tai valjaat. Valjaat eivät saa rajoittaa koiran liikkeitä. Erityisvälineet, kuten kuonopanta tai kuristava kaulain ei ole sallittu. Hihnan tulee olla kankainen tai nahkainen. Kelataluttimia ei saa käyttää kokeessa.

Erityisvälineet voivat olla arvokkaita välineitä koiran koulutuksen alkuvaiheessa, mutta koira on valmis kokeeseen vasta, kun se on voitu siirtää tavalliseen kaulapantaan tai valjaisiin.

Eturistiriita

SKTY:n hyväksymien arvioijien on vältettävä tilanteita, joissa saattaa muodostua eturistiriita. Arvioija ei voi arvioida kouluttamaansa, omistamaansa tai samassa taloudessa asuvaa koiraa.

Kurittaminen

SKTY periaatteiden mukaisesti koiran fyysinen tai sanallinen kurittaminen on kielletty ja aiheuttaa kokeen hylkäämisen. Kokeen aikana koiraa saa KEHUA ja sille saa puhua.

Vammat – Koirat

Kokeeseen voi osallistua koira, jolla on jokin vamma (kuuro, sokea toisesta silmästään tai raaja amputoitu). Koiran ohjaaja saa käyttää käsimerkkejä (viittomia), eleitä tai muita vihjeitä, jotka koiralle on opetettu. Kokeessa ei ole poikkeuksia rodun perusteella (esim. istumista ei voi ohittaa, koska ”tämä rotu ei tykkää istua”).

Vammat – Ohjaajat

Ohjaajan tuulee ilmoittaa mahdollisista erityisesti huomioitavista seikoista kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä (esim. liikuntaesteisyys, tulkkauksen tarve). Arvioijat voivat tehdä kohtuullisia muutoksia tavallisiin toimintatapoihin mahdollistaakseen osallistumisen esimerkiksi liikuntarajoitteiselle ohjaajalle. Mahdollisissa epäselvyyksissä ota yhteyttä SKTY:n.

Tarpeiden tekeminen kokeen aikana

Koira, joka tekee tarpeensa sisätiloihin kokeen aikana ei läpäise koetta. Mikäli koira tekee tarpeensa sopivaan paikkaan kävelyllä, koiran omistajalla on mukanaan kakkapussi ja hän siivoaa koiran jäljet.

 

Ruoka

Ohjaaja ei saa käyttää ruokaa palkkiona kokeen aikana. Vaikka ruoka onkin tehokas vahviste koulutuksen aikana, sitä ei tule käyttää kokeessa. Kuten Kiva Koirakansalainen -testissä, KTK -kokeen tarkoituksena on selvittää miten hyvin koira toimii ohjaajansa kanssa ja osaako se käyttäytyä kauniisti ilman ruokaa.

Koepaikat

KTK -kokeet tulee järjestää vilkkaissa paikoissa, joissa koirakko ylittää tien, kuulee ääniä jne.

Julkisia rakennuksia voi käyttää arvioinnissa vain, jos arvioijalla on lupa kohteen käyttöön. Koetta ei voi järjestää koiran omistajan kotona tai pihalla.

Osallistujien lukumäärä

SKTY:n arvioijien ei pidä yrittää arvioida mahdollisimman montaa koiraa mahdollisimman nopeasti. Jokainen koirakko ansaitsee oman aikansa ja huomionsa, eikä kokeissa saa kiirehtiä.

Paperityöt

1. Kokeen koontilomake

Jokaisen kokeen jälkeen arvioija lähettää SKTY:lle kokeen koontilomakkeen. Tälle lyhyelle lomakkeelle täytetään kokeeseen osallistuneiden koirakoiden lukumäärä ja hyväksyttiinkö vai hylättiinkö niiden koe.

Toivomme, että käytät verkkolomaketta (TULOSSA)

2. Arviointilomake (omistajalle annettava paperilomake) (TULOSSA)

Arvioija pisteyttää kokeen arviointilomakkeelle. Jokaiseen kohtaan merkitään ”hyväksytty” tai ”vaatii harjoitusta”. Lomakepaperi on itsejäljentävä. Alkuperäinen lomake jää koiran ohjaajalle ja kopio arvioijalle. Arvioja säilyttää kopion vuoden ajan kokeesta.

Arvioijien hyväksyminen

Kokeen arvioijien on oltava SKTY:n hyväksymiä aktiivisia arvioijia. Testin arvioi aina kaksi arvioijaa. Arvioijia, kuten muitakin SKTY:n vapaaehtoisia, sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kokeen uusiminen

Koirakko voidaan arvioida uudestaan, mikäli se ei läpäise koetta. Useimmiten tämä vaatii harjoitusta, sillä koe suoritetaan todellisessa ympäristössä.

Ohjaajat

Koiralla on ainoastaan yksi ohjaaja. Alaikäisen lapsen vanhempi seuraa koetta avrioijien takana, koetta häiritsemättä.

OSA II
KOKEEN ARVIOIMINEN
Yleisiä ohjeita: Tässä ohjeessa kuvailtua koejärjestelyä tulee noudattaa. Ohjaajat saavat puhua koirilleen ja kehua koko kokeen ajan. Kokeen osa-alueiden tulisi olla niin luonnollisessa ja realistisessa muodossa kuin mahdollista. Arvioijien tulee kannustaa siihen, että koirakolla on mukavaa kokeen aikana.

Arvioijat eivät saa helpottaa koetta jättämällä osa-alueita pois, eivätkä he saa vaatia korkeampaa osaamistasoa kuin koe edellyttää.

Koiran on oltava yleisolemukseltaan rento. Koira voi reagoida eri häiriöihin lievästi, mutta reaktion on mentävä ohi välittömästi. Hihnan on oltava löysänä koko kokeen ajan. Hihnan kevyet, yksittäiset kiristymiset eivät hylkää koetta.

Kokeen osa-alueet

1. Koiraystävällisen rakennuksen ovesta kulkeminen vetämättä

Poistukaa (tai menkää sisälle) koiraystävällisestä rakennuksesta aloittaaksenne kokeen, muita koiraystävälliseen rakennukseen liittyviä osa-alueita jäljempänä (nro 7.).

2. Ihmisjoukon läpi käveleminen vilkkaalla jalkakäytävällä

(  ) Ihmisiä kävelee reippaasti kohti koiraa (alle 50 cm etäisyydellä).

(  ) Sietää häiriöitä, esim. ihmisiä, joilla on hattu, sateenvarjo, laukku, naisia, miehiä jne.

3. Asianmukainen reaktio kaupungin häiriöihin. Tämä sisältää liikettä, ääniä ja erilaisilla alustoilla kävelyä. Esimerkkejä:
Ääniä: sireenit, torvet, rakennusmelu, huutava henkilö jne.
Liikkuvia esineitä: skeittilauta, polkupyörä, ostosvaunu, juokseva henkilö, liikkuva pallo/eläin

Alustoja: betoni, ritilä, ruoho, muovimatto, märkä jalkakäytävä jne. Kokeessa on oltava vähintään:
– huutava, epäystävällisesti käyttäytyvä henkilö
– liikkuva, ns. riista: pallo, orava, lintu

4. Kadun ylittäminen: Pysähtyminen suojatielle, odottaminen seisaallaan tai istuen ja kadun ylittäminen vetämättä (hihnassa ohjaajan kanssa). Ylittää tien hallitusti.

5. Jalkakäytävällä olevan ruuan jättäminen huomiotta (pudotettu ruoka, mukit, pussit, tölkit, ruokien suojakääreet jne.)

6. Henkilö tulee koirakon luokse ja silittää koiraa. Henkilöllä saattaa olla jotakin olallaan, esim. laukku, jota hän ei laske maahan silittääkseen koiraa.

7. Julkinen koiraystävällinen rakennus. Paikallaanolo (3 minuuttia) aulassa tai ulkotilassa, kulkee hallitusti rakennuksessa (liukas lattia tai kokolattiamatto). Koiraan koskeminen paikallaolon aikana on kielletty.

8. Rappuset/portaat tai hissi hallinnassa.

Rappuset/portaat (vähintään 8 askelmaa): ( ) Ylös ( ) Alas

TAI

Hissi: ( ) Menee sisälle hallitusti ( ) Poistuu hallitusti ( ) Matkustaa hallitusti

9. Sisäsiisti – ohjaaja voi vahvistaa tämän osa-alueen

10. Matkustaminen Ohjaajan valinta riippuen matkustustarpeista

(  ) Auto. Menee kyytiin ja poistuu hallitusti. Matkustaa rauhallisena. (Häkki? Turvavyö?)

TAI

(  ) Julkinen liikenne. Menee kyytiin ja poistuu hallitusti. Matkustaa rauhallisena.

TAI

(  ) Koiraystävällinen taksi. Menee kyytiin ja poistuu hallitusti, tai antaa nostaa kyytiin/pois. Matkustaa rauhallisena.

Ääni- ja tukiapulaisiakin koulutetaan myös jatkossa

 

Musta kääpiövillakoira ilmaisee ihmiselle jotakin tassulla kädelle painamalla. koira katsoo ylöspäin kohti ihmistä, jolla on punainen pusero. Molemmat istuvat raidallisella sohvalla. Tekstissä kuva: Kuva: Minna Tallberg

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n kautta valmistuu vuosittain paitsi virallisia kuulo- ja tukikoiria, myös toisinaan epävirallisia ääni- ja tukiapulaisia. Kuulo- ja tukikoirat osaavat työtehtävänsä ja ovat suorittaneet yhdistyksen käytöstestauksen. Näiden koirien käyttäjillä on oikeus kulkea erilaisissa julkisissa paikoissa avustavan koiransa kanssa.

Ääni- ja tukiapulaiset auttavat kotioloissa. Ne osaavat työtehtävänsä, eli joko äänien ilmaisun tai tukikoiran tehtävät, mutta eivät jostain syystä suorita käytöstestiä. Nämäkin koirat ovat tarpeellisia, ja auttavat käyttäjiään heidän arjessaan. Näille koirille ei myönnetä kuulo- tai tukikoiran merkkiä eikä niiden kanssa ole oikeutta kulkea julkisissa tiloissa.

Olemme muuttamassa asiakashakuamme. Vuoden 2020 alusta alkaen virallisen kuulo- tai tukikoiran koulutukseen päästäkseen hakijan pitää olla suorittanut Kiva Koirakansalainen -testin koiran kanssa ennen asiakkaaksi pääsyä. Muutoksen taustalla on muun muassa se, että asiakashakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin voimme vuosittain uusia asiakkaita ottaa. Siksi on hyvä, jos osa työstä on jo tehty, jolloin valmistuminen nopeutuu. Koulutuksen aikana koira suorittaa vielä oman kaupunkitestimme. Siinä testataan sen kykyä liikkua nimenomaisesti julkisissa tiloissa.

Kuitenkin osalle hakijoista olisi hyötyä ääni- tai tukiapulaisesta, mutta käytöstestien suoritus oman koiran kanssa ei ole syystä tai toisesta mahdollista. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että jos asiakkaaksi haluava ei voi tai halua suorittaa Kivaa Koirakansalaista eikä meidän omaa kaupunkitestiämme, voi hän hakea myös apulaiskoulutukseen. Silloin meidän kustantamamme koulutus suuntaan nimenomaan työtaitoon, eikä meillä ole kaupunkikäytöksen koulutukseen resursseja. Apulaiskoulutuksen valinta tehdään erityisen harkinnan perusteella. Apulaisen koulutuksesta ei voi siirtyä virallisen koiran koulutukseen kesken koulutuksen.

Osa vuodelle 2019 hakeneista joudutaan jättämään jonoon vuodelle 2020. He voivat myöhemmin päivittää jonossa olevia hakemuksiaan olemalla meihin yhteydessä. Olemme hakijoihin henkilökohtaisesti yhteydessä.

Vuoden vapaaehtoinen ja Vuoden koirakko 2018 julistettiin Koiramessuilla

48337115_1977584148995595_6502192384309198848_nYhdistyksemme Vuoden vapaaehtoinen ja Vuoden koirakko 2018 julistettiin Helsingissä Koiramessuilla lauantaina 15.12. Kunniakirjalla ja yhdistyksen vuoden 2019 seinäkalenterilla palkittiin Vuoden koirakkona kuulo- ja diabeteskoira Ada sekä ohjaajansa Matti ja Outi Siirtola (Outi Siirtola kuvassa vasemmassa reunassa). Vuoden vapaaehtoisena palkittiin koirien testaaja, leireilläkin avustava Janda Käyhkö (toinen vasemmalta). Ehdoksia otettiin vastaan internetissä, ja hallitus päätti palkittavat.

Palkinnot jaettiin Hyötykoiralavalla yhdistyksen esittelytuokion yhteydessä lauantaina. Keskellä vihreissä liiveissä kuulokoiran koulutuksesta kertoo yhdistyksen asiakas Soile vierellään kuulokoiraoppilas Poirot. Oikeassa reunassa yhdistyksen järjestösihteeri Tiina Vanhanen.

 

 

Itsenäisyyspäivän match show’sta varoja koulutukseen

Vietimme varainkeruumätsäriä Koirakoulu Kompassissa Helsingissä itsenäisyyspäivänä 2018. Match show, eli tuttavallisemmin mätsäri, on epävirallinen ja leikkimielinen koiranäyttely. Useimmiten mätsäriin voivat osallistua myös monirotuiset koirat, ja koirat kisaavat kokoluokissa rotujen sijaan. Koirien arvostelu perustuu niiden käytökseen ja yleisolemukseen. Monesti oikeita koiranäyttelyitä harrastavat käyvät mätsäreissä harjoittelemassa koiransa kanssa näyttelyssä käyntiä.

Kaksi koiraa juoksee ohjaajineen perätysten sisätiloissa. Ohjaajista näkyy vain jalat.

Itsenäisyyspäivän mätsärissämme kisattiin luokissa pienet pennut (säkä alle 40 cm ja ikä alle 12 kk), isot pennut (alle 12 kk), pienet aikuiset, isot pennut, rescue-koirat ja lapsi- ja pehmolelu.

Koiraosallistujia oli yli 70, pehmokoiria 2. Tuloja lipunmyynnistä ja pienestä kahviosta saatiin yli 600 euroa. Tästä voittoina koirankoulutustoimintaamme saime yli 400 euroa. Kiitos siis osallistuneille, vapaaehtoiset ja tilat tarjonneelle Koirakoulu Kompassille!

47680455_1964747056945971_4441583898798850048_n

 

 

Best in Show

BIS 1 Amstaffi Taavi (isot pennut)

BIS 2 Shetlanninlammaskoira Isla (pienet aikuiset)

BIS 3 Faaraokoira Nipa (isot aikuiset)

BIS 4 Mäyräkoira Aada (pienet pennut)

 

bis 2018

 

 

BH-kokeella voi korvata Kivan Koirakansalaisen

Luokkahuone. Mustalla labradorinnoutajalla on yllään vihreät liivit, joissa lukee "Koulutuksessa, Älä häiritse". Tekstin yläpuolella on Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n merkikki. Koira nuuhkii vihreää kangasta, jota kuvan ulkopuolella oleva ihminen pitelee.

 

Kiva Koirakansalainen -testi on tulossa pakolliseksi kuulo- ja tukikoirakoulutuksessa ennen yhdistyksen omaa käytöstestiä. Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hallitus on päättänyt, että Kivan Koirakansalaisen voi korvata myös suoritetulla palveluskoirien käytöskokeella eli BH-kokeella. Asiaa oli tiedusteltu hallitukselta, eikä päällekkäistä testaamista pidetty tarkoituksenmukaisena.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry on muuttamassa kuulo- ja tukikoirakoulutuksen käytöstestausta. Vuodesta 2019 alkaen testi pitää suorittaa koulutuksen aikana ennen yhdistyksen omaan testiin osallistumista. Vuodesta 2020 alkaen testin hyväksytty suorittaminen edellytetään ennen kuulo- tai tukikoirakoulutuksen aloittamista. Testin voi suorittaa missä tahansa missä sitä tarjotaan. Lue lisää muutoksesta

Ympäristötesti Helsingissä 1.12.2018 TÄYNNÄ

Ympäristötesti HKI 1.12.2018PÄIVITETTY 22.11.2018: TÄYNNÄ

 

Helsingin keskustassa pidetään ympäristötesti lauantaina 1.12.2018. Kellonajat sovitaan erikseen.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 25.11.:  info@koiratukena.fi
Ilmoittautumiset kuitataan. Mukaan mahtuu rajallinen määrä koirakoita.

Mukaan voivat ilmoittautua vain yhdistyksen koulutuksessa olevat koirakot ja ID-kortin uusijat. Koulutuksessa olevista mukaan voivat ilmoittautua koirakot, joille kouluttaja on suositellut osallistumista. ID-kortit ovat voimassa kaksi vuotta, ja uusimisen edellytyksenä on ympäristötestin suorittaminen. Kun testi on suoritettu vuoden 2018 aikana, se on voimassa vuoden 2020 loppuun.

 

ILMOITTAUTUMISAIKAA PIDENNETTY Kiva Koirakansalainen -testi 9.12., Nurmijärvi

kuulokoira SKTY Minna Tallberg 1PÄIVITYS 28.11.: Ilmoittautumisaikaa on pidennetty 2.12. asti

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry järjestää Kiva Koirakansalainen -testin Koirakoulu Vision tiloissa Nurmijärvellä sunnuntaina 9.12. klo 10-14. Suoritetusta testistä saa Kiva-Teamin Kiva Koirakansalainen -diplomin. Testi järjestetään sisähallissa. Varauduthan kuitenkin säänmukaiseen varustukseen. Koiraa kohden aikaa menee noin puoli tuntia, ja osan aikaa vuoroa voi joutua odottamaan ulkona.

Testissä testataan koiran käytöstä. Lue lisää testin sisällöstä

Ilmoittaudu viimeistään 25.11. Paikkoja on rajoitetusti. Osallistumisesta lähetetään lasku ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Hinnat

Yhdistyksen jäsenet ja asiakkaat (eli kuulo- tai tukikoirakoulutuksessa olevat): 25 e/koirakko
Muut: 35 e/koirakko

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, ja osallistumismaksuilla pyritään ensisijaisesti kattamaan testin järjestämisestä syntyviä kustannuksia.

 

ILMOITTAUTUMINEN (viim. 2.12.2018)
Vastuut ja velvollisuudet

Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Varaudu rokotuskortin tarkastukseen ja huomioi varoajat.

Yhdistyksen tapahtumiin osallistuvat ovat vastuussa omasta ja koiransa turvallisuudesta. Suosittelemme ihmisille jäykkäkouristusrokotetta ja vapaa-ajanvakuutusta.


Esteettömyys ja muut huomioitavat asiat

Yhdistyksellä on käytössä kuulon apuväline FM-laite. Laitteesta on hyötyä, jos sinulla on kuulolaite tai sisäkorvaistute, jossa on induktiosilmukkaa varten T-asetus. Kerrothan ilmoittautumislomakkeen Muuta huomioitavaa -kohdassa, jos haluat käyttää laitetta.

Toivomme että myös esimerkiksi tulkeista, henkilökohtaisista avustajista, merkittävistä apuvälineistä kuten pyörätuolista yms. kerrottaisiin samassa Muuta huomioitavaa -kohdassa, jotta voisimme ottaa erilaiset tilanteet ja tarpeet huomioon.

Asiakkaille

Asiakkaalla tarkoitamme henkilöä, jonka koira on yhdistyksemme kautta kuulo- tai tukikoirakoulutuksessa. Ensi vuodesta (2019) alkaen edellytämme asiakkailtamme Kiva Koirakansalainen -testin suoritusta ennen omaa käytöstestiämme. Vuodesta 2020 alkaen sitä edellytetään jo ennen kuulo- tai tukikoirakoulutukseen hyväksymistä. Kiva Koirakansalainen testin voi kuitenkin suorittaa missä tahansa, ei välttämättä yhdistyksemme kautta. Lue lisää muutoksesta


Lisätiedot ja tiedustelut

Järjestösihteeri Tiina Vanhanen, info@koiratukena.fi

Koiramessujen 2018 vapaaehtoishaku 8.11. asti

Koiramessujen tiski. Karkkikulhon edessä istuu leikkisammakkoKoiramessut lähestyvät taas! Vuoden 2018 messut pidetään  15.16. joulukuuta Helsingin Messukeskuksessa. Koiramessut on Suomen suurin koiratapahtuma, ja myös Suomen kuulo- ja tukikoirat ry on mukana.

Jälleen kutsumme yhdistyksen asiakkaita koirineen esittelemään toimintaamme tiskillemme.  Jos olet koirasi kanssa koulutuksessamme, tai jos sinulla on kauttamme valmistunut kuulo- tai tukikoira, olette hyvin tervetulleita kertomaan messukävijöille koulutuksestamme. Pisteemme on Suomen Kennelliiton Hyötykoira-alueella.

Ilmoittaudu viimeistään torstaina 8. marraskuuta järjestösihteeri Tiinalle: sähköpostitse osoitteeseen tiina@koiratukena.fi TAI Facebook Messengerissä. Kerrothan myös, haluatteko tulla mukaan lauantaina, sunnuntaina, vai molempina päivinä.

Yhdistys järjestää vapaaehtoisille päiväkohtaiset koirien kulkuluvat, joilla sisään pääsee aina yksi koira ja yksi ihminen. Koirattomille vapaaehtoisille annetaan vapaalippu. Kulkuluvalla tai lipulla voi liikkua messualueella koko päivän ajan. Tiskille sovitaan tunnin tai parin vuorot, mutta tiskille saa tulla muutenkin viettämään aikaa ja tapaamaan kuulo- ja tukikoiraihmisiä. Valitettavasti emme tänä vuonna ole saamassa parkkilippuja jaettaviksi. Järjestösihteeri Tiina on mukana messuilla koko viikonlopun ja tiedottaa ilmoittautuneille aikatauluista lähempänä tapahtumaa.

Messuille tulevilta koirilta tarkastetaan rokotuskortit ovilla Suomen Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti.  Huolehdithan siis etukäteen, että rokotukset ja varoajat ovat kunnossa.

Itsenäisyyspäivän match show, Helsinki

6.12.2018 match show banners
Järjestämme itsenäisyyspäivänä  varainkeruumätsärin! Tilat tarjoaa Koirakoulu Kompassi, ja näissä lämmitetyissä sisätiloissa onkin mukava viettää juhlapäivää match show’n merkeissä.

 

AIKA 6.12.2018 klo 9-14
PAIKKA Koirakoulu Kompassi, Konalankuja 4, Helsinki
Match show eli tuttavallisemmin mätsäri on leikkimielinen, epävirallinen koiranäyttely, johon kaiken rotuiset koirat ovat tervetulleita — myös monirotuiset. Jos et ole ennen osallistunut match show’hun, lue ohjeita esimerkiksi täältä.

Ovet avataan ja ilmoittautuminen aukeaa klo 9. Tiloissa pyörii kaksi kehää kumpikin eri huoneessa klo 10 alkaen. Viimeinen kehä päättyy kahden maissa. Lisäksi myynnissä on yhdistyksen tuotteita ja tietenkin kahvia ja pullaa! Varaathan siis mukaan käteistä, ei korttimahdollisuutta.

HINNAT per osallistuva koira:
etukäteen verkkokaupasta 8 e (verkkokauppamyynti 4.12. asti)
– paikan päällä 10 e (VAIN käteinen!)
– lapsi ja pehmolelu 2 e

Katsomaan ja yhdistykseemme tutustumaan voi tulla maksutta!

KEHÄT
– pienet pennut (alle 40 cm + alle 12 kk)
– pienet aikuiset (alle 40 cm)
– isot aikuiset
– isot pennut (alle 12 kk)
– lapsi ja pehmolelu

ROKOTUKSET
Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Huomioi määräykset ja varoajat. Ota koiran rokotuskortti mukaan. Typistetyt koirat eivät voi osallistua.

ESTEETTÖMYYS
– Tilat ovat valitettavasti esteelliset. Ne sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa, eikä hissiä ole.
– Yhdistyksellä on käytössä kuulon apuväline FM-laite. Siitä hyötyvät kuulolaitetta tai sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt, joiden laitteissa on T-asento. Otathan yhdistykseen etukäteen yhteyttä jos haluat käyttää laitetta (info@koiratukena.fi)
– Tiloissa on pehmeitä pintoja ja vähän kaikumista.

MUITA OHJEITA
– Ulko-ovi on lukitsematta ja koiria voi käyttää ulkona tapahtuman aikana. Jätökset tulee kerätä!
– Autoja voi tuona päivänä pysäköidä rakennuksen oikealle puolelle (EI Clean Keyn paikoille, muille kyllä) sekä kadun varteen
– lähin bussipysäkki on Riihipellontie, jolla pysähtyy mm. bussi 39 Kampista

 

TIEDUSTELUT info@koiratukena.fi