Koulutustilastoja toiminnan alusta tähän pävään

Kuvassa talvinen maisema. Etualalla corgi koulutusliivissä. Taaempana villakoira koulutusliivissä kahden ihmisen kanssa.

Vuoden 2017 alussa aloitti ennätykselliset 15 uutta asiakasta. Kuvassa koulutuksen juuri aloittaneita koiria aloitusleirillä maaliskuussa 2017. Kuva: SKTY, Kristiina Torp.

 

Teksti: Tiina Vanhanen
Lähde: Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n tilastot

Teksti on aiemmin julkaistu yhdistyksen julkaisemassa Kuulo- ja tukikoiralehdessä 2017.

 

Minulta on pyydetty tässä alkuvuodesta tietoa koulutuksen aloittaneista ja keskeyttäneistä koirakoista. Olenkin tätä ajatellen tutustunut tilastoihin, jotka kertovat omaa kieltää yhdistyksen historiasta ja siitä, miten toiminta on kehittynyt.

Jos jatkossakin toivotte jotain tietoa, jota verkkosivuilta ei löydy, otattehan minuun yhteyttä esimerkiksi Facebookissa tai sähköpostitse!

 

Koulutukseen ennätysmäärä koiria

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry perustettiin vuonna 1993 nimellä Kuulokoirayhdistys ry. Sittemmin toiminta on laajentunut ja vakiintunut. Koulutettavien koirien aloitusmäärät ovat viime vuosina kasvaneet.

Yhteensä vuoden 1993 jälkeen koulutuksen on aloittanut yli 80 koiraa. Näistä parinkymmenen aloitusvuosi on epäselvä esimerkiksi siksi, että toiminnan alkuvuosina ei ehkä ollut selvää, mistä hetkestä koulutus tarkalleen alkaa. Nykyään koulutus alkaa selkeästi ensimmäisestä koulutusviikonlopusta.

Pitkään aloittaneita oli vuosittain yleensä kolmesta viiteen, mutta parina viime vuotena koirakoita on aloittanut jo vajaa kymmenen vuodessa. Tämänvuotinen 15 koirakkoa on kaikkien aikojen ennätyksemme!

 

Valmistuneet ja keskeyttäneet koirat

Vuosien varrella koiria on paitsi valmistunut, myös keskeyttänyt koulutuksen.

Kuulokoiria on valmistunut 30 ja ääniapulaisia 8. Kolmenkymmenen kuulokoiran joukossa on myös koiria toiminnan alkuvuosilta, jolloin kuulokoiran virallista statusta ja ympäristötestiä ei vielä ollut. Ääniapulaisen nimikkeelle ei siis ollut tarvetta vielä ennen vuotta 2007. Ääniapulainen on koira, joka osaa ilmaista kolme eri ääntä, mutta ei ole läpäissyt ympäristätestiä.

Tukikoiria on valmistunut kolme, joista yksi oli yhdistysen ensimmäinen epilepsiakoira. Ensimmäinen diabeteskoira valmistui viime vuonna, ja toinen on valmistunut jo tänä keväänä.

Koulutuksen keskeyttäneitä tai sen katkolle laittaneita koirakoita on ollut vajaa parikymmentä.

Koulutuksessa on tällä hetkellä 25 koirakkoa. Näistä suurin ryhmä ovat tänä vuonna aloittaneet 15 koirakkoa. Loput kymmenen koirakkoa ovat aloittaneet koulutuksen muutaman vuoden sisällä.

 

Tukikoirien määrä kasvussa koulutuksessa

Ensimmäinen tukikoira tuli koulutukseen yhdistyksen piiriin vuonna 2010. Samana vuonna yhdistys vaihtoi nimensä Kuulokoirayhdistys ry:stä Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:ksi. Sittemmin tukikoiraoppilaita onkin kertynyt.

Diabeteskoirakoulutuksen on aloittanut vuoden 2010 jälkeen parikymmentä koiraa, joista kaksi on valmistunut ja vajaa kymmenen keskeyttänyt koulutuksen tai laittanut sen katkolle. Diabeteskoirakoulutuksessa olevista seitsemän aloitti tänä vuonna. Kasvava diabeteskoirakoulutettavien ryhmä on siis jo lähes puolet tänä vuonna aloittaneista koirakoista.

Suuren keskeytysprosenttiin vaikuttanee se, että diabeteskoirilla ei tällä hetkellä ole vielä samaa lain suojaa kuin kuulokoirilla. Useat asiakkaat ovat kokeneet saavansa koirastaan tarpeellisen avun jo ennen koulutuksen päättymistä. [HUOM. Tekstin ensimmäisen julkaisun jälkeen tukikoirien tilanne on muuttunut. Kesäkuusta 2017 alkaen tukikoiran käyttäjä on saanut kulkea julkisissa tiloissa samalla tavalla kuin kuulokoiran omistaja. 20.6.]

Epilepsiakoirakoulutuksen on aloittanut neljä koiraa, joista yksi on valmistunut. Lisäksi koulutuksessa on nyt tai on ollut muutamia yksittäisiä muita tukikoiria.

Lisäksi muutamat koirat on tilastoitu ensisijaisen koulutustavoitteen mukaisesti joko kuulo- tai tukikoiraksi tähtääviksi, vaikka todellisuudessa niistä olisikin tulossa molempia.

 

Katse tulevaan

Koska viime vuosina aloittaneiden koirakoiden määrä on ollut kasvussa, voinee toivoa, että seuraavien parin vuoden sisällä tulisi oikea valmistumisryntäys. Ympäristötestejä pystymme jo nyt järjestämään vapaaehtoisten turvin kolmella paikkakunnalla, ja lisää vapaaehtoisia on tulossa.

Ensi vuodelle on jo alkanut virrata hakemuksia. Kuono kohti tulevaa, katsotaan, mitä se tuo tullessaan!

Suunnitelmia kuluvalle vuodelle 2017

Viime viikon aloitin kertaamalla Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n vuotta 2016. Tämän viikon päätän kertomalla vähän siitä, mitä tälle vuodelle 2017 on suunniteltu. Osa suunnitelmista on toteutunutkin, kuten kuulokoirien juhlavuoden julistaminen.

Teksti perustuu yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, joka hyväksyttiin vuosikokouksessa 26. helmikuuta.

Terveisin,
Tiina, järjestösihteeri

Suunnitelmia kuluvalle vuodelle

Koulutusviikonloppuja ja uusia kasvoja

Koulutusviikonloppuja järjestetään kaksi. Aloitusviikonloppu pidettiin Kokemäellä 11.-12. maaliskuuta. Toista suunnitellaan syyskuulle.

Vuoden 2017 alussa koulutuksen on aloittanut 15 koirakkoa ympäri Suomen. Määrä on ennätyksellisen suuri! Rotukirjoa on etelävenäjänpaimenkoirasta villakoiraan. Ryhmässä on noin puolet ja puolet diabeetikon tukikoiraksi tai kuulokoiraksi tähtääviä.

Koulutustukea saadaan edelleen Koirakoulu Visiosta, Koirapalvelu Vihmerästä, Vainuvoimasta. Vuoden alussa aloitettiin koulutusyhteistyö Scentren ja Team JessiCanin kanssa.Kouluttajia ja vapaaehtoisia testaajia pyritään rekrytoimaan tarpeen mukaan eri puolille Suomea.

Epilepsiahälytin ja koulutusmateriaalia

Tuotetaan toimiva hälytin epilepsiakoirien käyttöön. Pyritään löytämään tähän myös yhteistyökumppaneita, joilla olisi tarvetta samanlaiselle laitteelle. Nyt maaliskuun puolessa välissä on löydetty laitteelle hyvin mahdollinen tuottaja ja neuvoteltu prototyypin valmistamisesta.  Kustannuksia kattamaan on alustavasti löytynyt sponsori. Asiasta tiedotetaan lisää projektin edetessä.

Aloitetaan uuden koulutusmateriaalin tuottaminen. Sähköisessä materiaalissa kerrotaan kuulo- tai tukikoiran kouluttamisesta muun muassa videoiden avulla. Haetaan materiaalille erityistukea.

Kuulokoirien juhlavuosi

Kuulokoirienvuosi2017Vuosi 2017 on Kuulokoirien juhlavuosi. Kuulokoirilla on vuodesta 2007 eli kymmenen vuotta ollut oikeus liikkua julkisissa tiloissa omistajansa kanssa. Vuoden tarkoituksena on tietoisuuden lisääminen kuulokoirien oikeudestan liikkua. Lisäksi aloitetaan aktiivinen työskentely tukikoirien virallisen aseman eteen.

Tietoisuutta on jaettu sosiaalisessa mediassa. Lisäksi pyritään kertomaan asiasta sekä omassa tiedotuksessamme että esimerkiksi lehtiartikkeleissa. Lehdistössä on jo nyt kiinnostuttukin aiheesta.

Viestintää lehdessä ja verkossa

Yhdistyksen lehdestä julkaistaan vuoden aikana kaksi numeroa. Tämän lisäksi toiminnassa mukana oleville ja siitä kiinnostuneille lähetetään sähköinen tiedote neljä kertaa vuoden aikana. Tiedottamista yhdistyksen internetsivuston, Facebook-, Twitter- ja Instagram-sivujen kautta jatketaan.

Yhdistyksen toimintaa esitellään pyynnöstä esimerkiksi Kuulo-Auriksen ja Suomen Kennelliiton tapahtumissa, kuten Koiramessuilla. Olemmekin menossa kertomaan Kuulo-Auriksen asiakkaille toiminnastamme jo ensi viikolla!

Kuulo- ja tukikoirapäivä loppuvuodesta

Loppuvuodesta järjestetään kuulo- ja tukikoirapäivä, johon pyritään mahdollisimman hyvissä ajoin löytämään mielenkiintoinen luennoitsija. Päivän markkinointiin panostetaan ja se aloitetaan hyvissä ajoin. Maksullisen yleisöluennon lisäksi järjestetään yhdistyksen jäsenistölle ja sen toiminnasta kiinnostuneille tilaisuus, jossa palkitaan vuoden koirakko sekä vuoden vapaaehtoinen 2017.

Yhteistyötä moneen suuntaan

Yhdistys jatkaa edelleen yhteistyötään muiden hyötykoiratahojen kanssa Suomen Kennelliiton perustamassa Hyötykoiratoimikunnassa. Erilaisiin koulutustapahtumiin osallistutaan mahdollisimman laajasti.

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat kuulojärjestöjen monitoimitalossa, Valkeassa talossa. Tilat on vuokrattu Kuuloliitolta. Valkean talon muita tiloja hyödynnetään muun muassa tapahtumajärjestelyissä ja hallituksen kokouksissa.

Yhteistyötä Tundradogwearin, Kuulo-Auriksen ja koirantarvikeyritys Hau-Hau Championin kanssa jatketaan. Myös muiden tahojen kanssa pyritään aktiivisesti löytämään yhteistyömahdollisuuksia.

Varainhankintaa ja Veikkauksen tuottoja

02-STM_tukee_Veikkauksen_tuotoilla-banneriYhdistys jatkaa kuulo- ja tukikoiratoimintaansa sille myönnetyillä Veikkauksen tuotoilla. Tuki on merkittävä tulonlähde yhdistykselle, ja sillä kustannetaan muun muassa yhteistyökouluttajien palkkioita.

Yrityksistä ja järjestöistä pyritään löytämään yhteistyökumppaneita koulutuksessa olevien koirakoiden kummeiksi. Yhdistykselle perustetaan varainhankintaa varten verkkokauppa, johon tuotetaan postikortteja ja tuki- ja kuulokoirakalenteri. Toivommekin kuvia asiakkaidemme koirista, sekä uusista koulutuksen aloittavista, että kokeneista kuulo- ja tukikoirista!

Kuulo- ja tukikoirien vuosi 2016

Keväinen tervehdys taas Valkeasta talosta!

Vuotta 2017 on kulunut jo pari kuukautta, ja kevät alkaa nostaa päätään ainakin täällä Helsingissä. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 26. helmikuuta. Siellä esitettiin Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n vuosikertomus 2016 ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Vuodelle 2017 onkin tiedossa kaikkea kiinnostavaa, muun muassa nyt maaliskuun alussa julistettu kuulokoirien juhlavuosi.

Katsotaan nyt kuitenkin hetkeksi viime vuoteen! Oheinen teksti perustuu vuosikertomukseen.

Terveisin,
Järjestösihteeri Tiina

 

Kuulo- ja tukikoirien vuosi 2016

Teksti ja kuvat: Suomen kuulo- ja tukikoirat ry, Tiina Vanhanen

Vapaaehtoistunteja 700

Koiramessujen tiski. Karkkikulhon edessä istuu leikkisammakkoYhdistyksessä oli vuoden aikana jäseniä 67. Hallituksessa oli parhaimmillaan kuusi jäsentä ja puheenjohtaja sekä kaksi varajäsentä. Päätösvaltaisia kokouksia oli yhdeksän. Lisäksi keskustelua hallituksen jäsenten välillä käytiin sähköpostitse, puhelimitse ja muilla sähköisillä välineillä. Yhdistyksen taloushallinto hoidettiin vapaaehtoistyönä.

Aktiivisia vapaaehtoisia oli parikymmentä, ja vapaaehtoistyötunteja tehtiin noin 700. Näillä tunneilla tehtiin muun muassa verkkosivuja, lehteä, ympäristötestausta ja edustusta eri tapahtumissa.

Yksi edustuspaikoista oli Koiramessut 2016 -tapahtuma. Mukana oli neljä vapaaehtoista, kolme koiraa ja yhdistyksen toimihenkilö. Koiramessuilla palkittiin toista kertaa yhdistyksen Vuoden vapaaehtoinen ja Vuoden koirakko.

Yhdistyksen vapaaehtoisia edustajia koiran kanssa kävi myös Leijonaemot ry:n ja Jaatisen majan tilaisuuksissa. Toimihenkilö ja vapaaehtoinen koiransa kanssa kävivät myös esittelemässä toimintaa Kuulo-Auriksen asiakkaille.


Toimintaa RAY:n ja jäsenmaksujen turvin

Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi vuonna 2016 47 henkilöä. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista säännöllisesti kokouksissaan. Yhdistyksen tuotot vuonna 2016 olivat 1343 € ja kulut 1189 €. Toiminnan ylijäämä oli näin ollen 154 €. Tuotot koostuivat jäsenmaksujen lisäksi myyntituotoista.

Raha-automaattiyhdistys myönsi avustusta yhdistyksen toimintaan 41 900 €, josta käytettiin 30 415 €. Vuodelle 2015 Raha-automaattiyhdistys ei myöntänyt avustusta, joten siirtyvää avustusta ei ollut. Avustetun toiminnan muita tuottoja olivat osallistumismaksut, joita kertyi 1525 €. Avustetun toiminnan kulut vuodelta 2015 olivat yhteensä 31 940 €. Vuodelle 2017 siirtyvää avustusta jäi 10 960 €.

Avustuksen turvin voitiin palkata yhdistyksen hallintoon osa-aikainen järjestösihteeri. Petri Lehtola työskenteli järjestösihteerinä helmikuun alusta elokuun loppuun, ja elokuun lopussa tehtävään palkattiin Tiina Vanhanen.


Koulutukseksessa 19 koirakkoa

Koulutuksen aloitti 10 uutta koirakkoa, joilla koulutustavoitteina oli kolmella koiralla epilepsiakoira, yhdellä diabeetikon tukikoira, yhdellä muu tukikoira, neljällä kuulokoira ja yhdellä kaksoisstatus (kuulo- ja diabeteskoira). Vuonna 2016 aloittaneista koirakoista yksi keskeytti koulutuksen samana vuonna.

Vuodelta 2015 koulutuksessa jatkoi 9 koirakkoa. Näistä koulutuksen keskeyttivät vuoden 2016 aikana kaksi koirakkoa. Vuoden 2016 aikana valmistui yksi vuonna 2015 aloittanut koirakko ja yksi aiemmin aloittanut koirakko. Koirista toinen valmistui diabeetikon tukikoiraksi ja toinen kuulokoiraksi.

Kouluttajien tuki asiakkaille toteutettiin ostopalveluina. Kouluttajia vuoden aikana olivat Irene Turunen (Koirapalvelu Vihmerä), Liisa Tikka (Masseter), Sari Paavilainen (Koirakoulu Visio) ja Anna Loimaranta (Vainuvoima).


Koulutusviikonloput Kuhmoisissa ja Nurmeksessa

Koulutusviikonloppuja pidettiin kaksi, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Osallistuneilta kerättiin palautetta tapahtumista.

Kevään koulutusviikonloppu pidettiin 11.–13.3. Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa. Viikonloppuun osallistui 10 koirakkoa. Osallistujista asiakkaita tai heidän perheenjäseniään oli 19.

Syysleiri pidettiin Hyvärilässä, Pohjois-Karjalan Nurmeksessa 9.–11.9.2016. Leiri oli osalle osallistujista koulutukseen kuuluva toinen koulutusviikonloppu. Leirillä muun muassa kuultiin luennoitsija Sari Laukkasen luento aiheesta ”henkinen valmennus koiran koulutuksen tukena” ja harjoiteltiin ympäristötestiä. Mukana oli 15 asiakasta ja leiriläistä.

Koira, jolla on päässä Hyvärilä-pipo

 

Ympäristötestausta kolmella paikkakunnalla

Ympäristötestejä järjestettiin viitenä päivänä, helmikuussa Tampereella, kesä- ja lokakuussa Helsingissä sekä marraskuussa kahtena päivänä Joensuussa. Yhteensä ympäristötesteihin osallistui yhdeksän koirakkoa, joista viisi läpäisi testin. Näistä kolme läpäisi ympäristötestin ensimmäistä kertaa ja kaksi oli taidontarkistuksessa.

Ympäristotestaus toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Syksyn koulutusviikonlopun yhteydessä koulutettiin kolme uutta testaajaa ja yhden testin yhteydessä aloitettiin neljännen uuden testaajan koulutus. Testaajina oli yhteensä kuusi vapaaehtoista testaajaa, joista kolme oli testaamassa ensimmäistä kertaa. Mukana oli myös vapaaehtoisia häiriökoirakoita.

Viestintää verkossa ja lehdissä

Kuulo- ja tukikoiratoiminnasta oli juttuja mediassa Ilta-Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Yle Pohjois-Karjalassa ja Meniere-postissa.

Kuulo- ja tukikoiralehti 3/2016Yhdistyksen sähköinen tiedote toimitettiin jäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Kuulo- ja tukikoiralehti ilmestyi kolme kertaa painoksella 120 kpl/nro. Lehti toimitettiin yhdistyksen jäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.  

Lisäksi toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen avoimella  Facebook -sivuilla, suljetuissa vertaisryhmissä ja verkkosivustolla.  Facebook -sivu on näistä merkittävä ulkoisen viestinnän väline. Sen tykkääjämäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi: 1.1. tykkääjiä oli 531 ja 30.12. 724. Vuoden aikana perustettiin verkkosivuille blogi ja yhdistykselle Twitter– ja Instagram-tilit, joita käytettiin viestintään. Twitterissä ja Instagramissa seuraajamäärää on nousussa, mutta molemmissa oli alle 40 seuraajaa tammikuussa 2017.

Joulukuussa Koiramessut2016 -tapahtumaa varten painatettiin 300 kpl erä postikortin kokoisia lentolehtisiä, joissa kerrotaan yhdistyksestä pähkinänkuoressa. Jatkossa kortin kuvapuolelle on tarkoitus laittaa vaihtuvia kuulo- ja tukikoiria.

Meniere-liiton kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä. Meniere-postissa julkaistiin kaksi kuulokoiraa käsittelevää juttua, jotka myös julkaistiin yhdistyksen blogissa. Asiakkaaksi hakemisen mahdollisuudesta viestittiin loppuvuodesta Kuurojen Liiton ja Kuulo-Avaimen Facebook-sivujen kautta.

 

Yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat kuulojärjestöjen monitoimitalossa Valkeassa talossa. Tilat on vuokrattu Kuuloliitolta.

Yhteistyö Suomen Kennelliiton kanssa jatkui. Yhdistys on mukana Kennelliiton hyötykoiratoimikunnassa. Toimikunnalla oli kaksi kokoontumista, seminaari Imatralla toukokuussa sekä kokous Kennelliiton tiloissa Espoossa syyskuussa. Kennelliitto julkaisi uudistetun hyötykoirien esitteen, johon yhdistykseltä toimitettiin päivitetty teksti. Yhdistys osallistui myös Koiramessut 2016 -tapahtumaan 10. ja 11.12. Helsingin Messukeskuksessa Kennelliiton Hyötykoira-alueella. 

Sponsoriyhteistyötä tehtiin koiranruokaa ja -tarvikkeita myyvän Hau-Hau Championin kanssa. Yritys tarjosi Koiramessuilla palkittujen Vuoden vapaaehtoisen ja Vuoden koirakon tuotekassipalkinnot sekä toimitti yhdistykselle runsaasti tuotteitaan myöhempää käyttöä varten. Tarjotuilla tuotteilla palkittiin kaikki Koiramessuille osallistuneet yhdistyksen vapaaehtoiset sekä järjestettiin Facebook-tykkäjien kesken pieni arvonta.

 

Vuoden 2016 vapaaehtoinen ja Vuoden 2016 koirakko valittu

Timo Heino, Tuulia Sundgren ja kuulokoira Midas
Timo Heino, Tuulia Sundgren ja kuulokoira Midas

 

 

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry palkitsi kuulo- ja tukikoirien asiaa edistäneitä ihmisiä sekä yhtä koiraa lauantaina 10.12.2016 Koiramessuilla Helsingin Pasilassa. Yhdistyksen hallitus valitsi yhdistyksen Vuoden vapaaehtoiseksi helsinkiläisen Tuulia Sundgrenin ja Vuoden koirakoksi tuusulalaisen Timo Heinon ja tämän kuulokoiran Midaksen.

Tuulia Sundgren on tehnyt vuosia vapaaehtoistöitä yhdistyksen hyväksi. Hän on koirien ympäristötestauksessa korvaamaton apu. Timo Heino on tehnyt kuulokoiria tunnetuksi antamalla aiheesta haastatteluja erityisesti kuluneena vuonna ja kirjoittamalla blogia elämästään kuulokoira Midaksen kanssa.

Palkitut saivat Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n kunniakirjojen lisäksi Hau-Hau Championin tarjoamat tuotekassit. Niiden koiranruokapusseista ja leluista on iloa amerikankarvatonterrieri Midakselle ja Tuulia Sundgrenin llhasa apso Askolle.

Yhdistys esitteli toimintaansa Koiramessuilla lauantaina ja sunnuntaina. Molempina päivinä yhdistyksen toimintaa esiteltiin hyötykoirien lavalla klo 11.45. Muina aikoina yleisö pääsi tapaamaan yhdistyksen vapaaehtoisia ja muutamaa näiden koirista tiskillemme.

Haluatko kanssamme Koiramessuille 2016?

Kiinnostaisiko Koiramessuille osallistuminen yhdistyksen tiskillä sunnuntaina 11.12.?

Koiramessut 2016 pidetään Helsingin Messukeskuksessa 10.-11. joulukuuta. Suomen kuulo- ja tukikoirat ry on messuilla mukana hyötykoiraosastolla. Osastolla on useita tiskejä, joilla eri hyötykoiratoimijat esittelevät toimintaansa. Minä olen paikalla koko viikonlopun, ja mukaan kaivataan myös koirakoita.

Paikalla on tarkoitus olla parin tunnin pätkissä aina yksi koirakko kerrallaan. Omistajat voivat kertoa messukävijoille kokemuksiaan kuulo- tai tukikoiran arjesta ja koiran kouluttamisesta. Jaamme myös esitteitä ja yhdistyksen lehtiä. Koiramessut tarjoaa esittelijöille päiväkohtaisen lipun ja koiralle kulkuluvan. Yhdistyksen pisteellä olijat voivat siis vapaaehtoistyönsä ohessa ennen tai jälkeen kiertää alueella. HUOM! Otathan koiran rokotustodistuksen mukaan, sitä voidaan kysyä alueelle tultaessa!

Lauantaille 10.12. on tullut jo valmiiksi innokkaita vapaaehtoisia tarpeeksi, kiitos tästä! Nyt olisi sunnuntaille 11.12. tarvetta muutamalle koirakolle. Mukana voi olla valmis tai koulutuksessa oleva koira, kunhan messuhässäkkä ei häiritse sitä liikaa. Minulle on kerrottu, että tiskin taakse voi mennä lepäämään (ainakin koira).

Kiinnostuitko? Lähetäthän minulle sähköpostia (tiina@koiratukena.fi) tai viestiä Facebookin messengerissä (Tiina Koiratukena).

Koiramessut 2016
HUOM! Sivuilla alkaa soida musiikki kun se avataan, kannattaa ehkä laittaa tietokoneesta ääni pois jos se haittaa.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n ja muita hyötykoiratoimijoita löydät messuoppaasta sivulta 18 alkaen.
Messuopas

Terveisin
Tiina, järjestösihteeri

Vuoden viimeisessä Kuulo- ja tukikoiralehdessä peilataan kulunutta vuotta

Kuulo- ja tukikoiralehti 3/2016Uusin Kuulo- ja tukikoiralehti (3/2016) tuli painosta lokakuussa. Postitusongelmia takia osa lehdistä postitettiin vasta tällä viikolla, ja ne saapuvat ensi viikolla eli marraskuun ensi päivinä. Pahoittelen viivästystä!

Lehdessä kerrotaan kuulumisia syyskuun leiriviikonlopulta Nurmeksesta. Leirillä muun muassa harjoiteltiin ympäristötestiä, kuultiin luento henkisestä valmennuksesta ja kokeiltiin aktivointileluja. Lisäksi muun muassa kerrataan vuoden 2016 toimintaa.

Kannessa mainostettu Kuulo- ja tukikoirapäivä jouduttiin valitettavasti peruuttamaan ja se on lehtiin myös merkitty. Lehden viimeisellä sivulla kerrottu loppuvuoden kalenteri pitää muutoin paikkansa. Yhdistys osallistuu siis Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville Koiramessuille 10.-11.12. Meidät löytää hyötykoirien osastolta.

Tämä jää vuoden 2016 viimeiseksi numeroksi, seuraavan kerran Kuulo- ja tukikoiralehti ilmestyy alkuvuonna 2017.

 

Syysterveisin
Tiina, järjestösihteeri

Uuden järjestösihteerin syystervehdys

Kuulo- ja tukikoiralehden syksyn numero 3/2016 on mennyt painoon. Lehden postittelu alkaa toimistolta ensi viikolla. Lehdessä on muun muassa juttu hyötykoiraseminaarista, syyskuisesta Hyvärilän leiristä ja vuosikertomus. Mukana on myös elokuun lopussa aloittaneen järjestösihteeri Tiina Vanhasen esittely. Alla lyhennetty ja muokattu versio tästä esittelystä, loput voit lukea lehdestä!


Kasvokuva: Tiina Vanhanen, järjestösihteeri
Kuvaaja: Johanna Terhemaa

Olen Tiina Vanhanen, 27-vuotias helsinkiläinen järjestöalan työntekijä ja kulttuuritoimittaja. Aloitin yhdistyksen järjestösihteerinä elokuun lopussa. Viimeisen reilun kuukauden aikana olen tutustunut yhdistyksen toimintaan vauhdilla. Monien teistä kanssa olen ehtinytkin jo jutella niin Facebookissa, sähköpostitse kuin kasvotustenkin.

Valmistuin viime vuonna Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi opiskeltuani muun muassa teatteritiedettä ja kirjallisuutta. Ammatillinen taustani onkin teatterin maailmassa, erityisesti sirkuksessa. Olen työskennellyt kulttuurihallinnossa ja alan vapaana toimittajana. Hyppy sirkuksesta koiramaailmaan on minulle uusi, hauska ja haastavakin muutos!

Iloitsen myös työpaikastani täällä Valkeassa talossa, jossa yhdistyksen toimisto sijaitsee. Olen harrastanut viittomakieltä vuosia, ja lukioiässä harkitsin vakavasti tulkkikoulutukseen hakemista. On innostavaa, että olen jo nyt päässyt työssäni käyttämään hieman tätä kaunista kieltä.

Olen iloinen siitä, että saan tehdä tätä työtä tässä yhdistyksessä ja teidän kanssanne. Otattehan minuun yhteyttä, jos teillä on kysymyksiä, ehdotuksia tai palautetta. Kohdatessamme jutustelen mielläni myös arkisemmin suomeksi tai viittoen.

Syysterveisin,

Tiina

040-5007 347
tiina AT koiratukena.fi
Facebook-profiili: Tiina Koiratukena

Muutosten vuosi // Petri kiittää ja kumartaa

Usein mielletään, että uusi vuosi tuo mukanaan uusia kujeita. Uusi vuosi, uusi luku elämässä. Tämä vuosi todellakin on tuonut itselleni paljon kaikkea uutta ja mielekästä. Alkuvuonna löysin yhdistyksen ilmoituksen avoimesta järjestösihteerin paikasta. Työnkuva vaikutti mielenkiintoiselta ja myös sopivan haasteelliselta. Muistan jo itse työhaastattelutilanteen olleen lämminhenkinen tuokio, jossa ajatukset vaihtoivat omistajaa ja paikoin pienen toimistohuoneen täytti myös naurunremakka. Tästä alkoikin matkani Suomen kuulo- ja tukikoirayhdistyksen palveluksessa, joka päättyy tällä viikolla.

Kävi niin, että kuluva vuosi tuo minulle uusia tuulia oikein urakalla. Olen vastaanottanut opiskelupaikan radio- ja tv-tuotannon medianomilinjalta, joten jouduin irtisanoutumaan nykyisestä työstäni. Olen aina ollut kiinnostunut mediasta ja media-alasta työnkuvana ja nyt pääsen kokeilemaan, mihinkä ne rahkeet riittävät sillä saralla. Päätös ei kuitenkaan ollut helppo, ei todellakaan. Järjestösihteerin työ on ollut minulle mielekästä ja joudun jättämään haikein mielin tämän yhteisön. Välillä kuitenkin pitää tehdä kipeitä päätöksiä, se kuuluu elämään.

Toimin Suomen kuulo- ja tukikoirayhdistyksen järjestösihteerinä 7 kuukautta ja se toi mukanaan paljon hyvää. Sain paljon uusia kokemuksia, vastuuta ja velvollisuuksia, tutustuin uusiin ihmisiin ja kävin mielenkiintoisia keskusteluita eri aiheista. Yhdistysmaailma ja ihmisten parissa tehtävä työ kiinnostaa minua suuresti ja tämä järjestösihteerin pesti todellakin täytti nämä ehdot. Yksikään työpäivistä ei ollut samanlainen ja uskon sen olevan yksi syy viihtymiseeni. Välillä oli vähän hektisempää, mutta vastapainona myös välillä oli vähän rauhallisempaa. Ja hyvä niin. Näihin kuukausiin sisältyi lukemattomia sähköposteja, kokouksia, suunnittelua, raportointia, keskusteluita ja uusia visioita. Ja myös niitä mokia, totta kai.

Kun mietin tätä kulunutta vuotta, tulvii mieleen paljon muistoja. Kun toiminnan osana on juurikin ne koirat, meidän pienet karvakaverit, on se ollut eläinrakkaana ihmisenä hyvinkin mukavaa. Ja miten paljon hymyä, iloa ja naurua koirat tuottavat päivittäin omistajilleen ja ympäristöön. Koirat ovat viisaita eläimiä, joiden kyvyistä kuullaan varmasti myös lisää tulevaisuudessa. Taisinkin joskus jollekin mainita, että kunpa koirat puhuisivat ihmisten kieltä – tällöin olisimme paljon viisaampia.

Haluan vielä loppuun kiittää yhdistyksen hallituksen jäseniä, on ollut ilo työskennellä kanssanne. Erityiskiitos Kristiinalle, joka kuunteli, opasti ja väänsi tarvittaessa rautalangasta asioita minulle sekä Timolle ja Tuulialle hyvästä meiningistä!

Toivotan myös oikein paljon onnea Tiinalle, uudelle järjestösihteerillemme. Hänestä kuulette lähiaikoina varmasti lisää.

Kohti uusia seikkailuja!

-Petri

Kuulokoira menierikon apulaisena

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Timo kirjoitti artikkelin uusimpaan Meniere-postiin. Artikkeli löytyy nyt myös alta.

Kuulokoira menierikon apulaisena

Tulevasta kuulokoirasta oli juttua aiemmassa Meniere-postissa (3/2015) ”Kuulokoira menierikon elämässä”. Nyt tuo koulutus on päättynyt koiran osalta ja koira on valmistunut kuulokoiraksi. Valmistuminen merkitsee oikeutta ja vastuuta koiralle, oikeuden liikkua omistajansa mukana kaikkialle ja vastuuna on ilmoittaa tietyistä äänistä omistajalleen. Koiran valmistumisen myötä olen saanut tietynlaisen itsenäisyyden tunteen liikkumiseen. Liikkumisessa koira vie eteenpäin luoden turvallisuuden tunteen vierelleni. Tuo tieto koiran tuomasta avusta äänien taikka liikkumisen suhteen ei helpota ainoastaan minua vaan myös lähipiiriäni.

Koiran läpäistyä viimeisen testin ja saadessa ylleen kuulokoiran liivit, itselleni tuli sanaton olo. Erityisesti tuo tunne korostui pukiessani nuo kuulokoiran työliivit ensimmäiseen viralliseen työtehtävään. Siinä kulminoitui monta asiaa tällä matkalla. Ei pelkästään koiran koulutus taikka matka Menieren kanssa, se oli monien asioiden summa. Samalla tiesin, että yksi uusi arjen haasteiden helpottaja on vieressä astuessani minne vain. Koira helpottaa arjen haasteissa paljon enemmän kuin osaan sanoa, mutta ei se niitä poista vaan auttaa kohtaamaan ne paremmin. Koira osaa murtaa tiettyjä sosiaalisia lukkoja pelkällä olemisellaan, pelkästään tämä ominaisuus tuo uusia mahdollisuuksia arkeen.

Kuulokoiraksi matka ei tapahdu ilman harjoittelua ja koulutusta, nämä asiat eivät koske ainoastaan koiraa vaan myös käyttäjää. Tämän ymmärtämiseen meni itseltäni jonkin aikaa. Muodostamme oman kaksikon, jossa kulkee äänetön ja ääretön luottamus toisiimme; siitä että pidän huolta koirasta ja se minusta. Mitä enemmän toimimme yhdessä, sitä vähemmän tarvitaan komentoja taikka vihjeitä koiralle ja samoin toisin päin. Eli näen koirasta mitä on tekeillä nopeasti ja pystyn reagoimaan tapahtumiin.

Koiran valmistumisen jälkeen aloimme käydä erilaisissa paikoissa joihin se ei päässyt ennen valmistumistaan. Välillä ei tekisi mieli astua johonkin paikkaan, mutta koiran opettaminen uusiin hajuihin ja pintoihin antavat hyvän syyn ottaa tuon askeleen. Tuo harjoittelu poistaa itseltäni tekosyyn olla menemättä johonkin paikkaan ja epäröidessäni koirani ”tönäisee” minua eteenpäin. Näin sitä tulee myös huomaamatta haastettua itsensä uusiin ympäristöihin. Toisaalta tämä on yhteinen seikkailu koiran kanssa ja tiedän avun kulkevan vieressäni koko ajan.

13931453_283765431981889_1249548687_o

Nyt laittaessani koiralle työliivit päälle, tietää se ottaa työroolin käyttöönsä, tuo rooli tarkoittaa tietynlaista käytöstä siltä. Työliivien pois ottamisen jälkeen se voi olla normaalin koiran roolissa. Liivit taikka liivittömyys eivät ole merkki sille siitä, tekeekö se sille opetettuja asioita. Koira ilmaisee opetut äänet aina kuullessaan ne, olipa sitten liivit päällä taikka keskiyö.

”Älä koske”
Työliivien tarkoituksena on kertoa muille ihmisille, että koira on töissä ja ”älä koske” tarkoittaa myös sitä. Koskeminen häiritsee koiralle opettua tehtävää huolehtia hihnan toisesta päästä. Eikä pidä unohtaa hihnan toisen pään roolia. Minun tehtäväni on turvata koiran turvallisuus ja olla odottamatta siltä mahdottomia asioita.

Menierikon arjessa on aina omat haasteensa ja kuulokoira on yksi erinomainen apuväline siihen ainakin itselleni. Se vie ajatukseni pois sairaudesta ja tarvittaessa se auttaa minua sen kanssa. Koiran kasvamisen myötä sen roolit ovat muuttuneet käytökseksi ja samalla arki on helpompaa molemmille meistä. Valmistumisen myötä arjen haasteeni eivät ole kadonneet vaan osaan niistä on tullut auttamaan apulainen, joka kulkee vieressä kaikkialle. Tämä antaa itselleni tiettyä turvallisuuden tunnetta ja rohkeutta astua eteenpäin vaikka sisälläni jokin sitä epäröisi.

Se ei kysele mitään
Koirallani on monta roolia arjessa ja yksi sen tärkeimmistä rooleista on olla hiljainen tuen antaja. Se ei kysele mitään vaan tulee viereen lepäämään taikka hakemaan leikkimään, ohjaa pyytämättä ulos katselemaan maailman menoa. Samalla minun ja koiran välinen suhde muuttuu entistä syvemmäksi joka päivä.

Koiralle on opetettu äänien ilmoittamisen (mm. kännykkä, ovikello, mopo) lisäksi muitakin toimintoja arkea helpottamaan, yksi niistä on toimia tukipisteenä. Kaupassa saattaa tulla ”hylly-efekti” jolloin voi koiran laittaa eteen ja ottaa siitä kiintopisteen.

Koiran kanssa tulee tehtyä sellaisia asioita joita voisi muuten helposti välttää huimauksen laukeamisen pelosta. Sen kanssa tulee leikittyä, lenkkeiltyä oman kunnon mukaan, tulee lepäiltyä sen kanssa taikka juteltua toisten koiraihmisten kanssa. Samalla koiran koulutus laittaa miettimään mitenkä jonkun asian saisi opetettua sille. Koiran opetuksessa on tullut vastaan sellainen piste, että pitää olla askeleen edellä koiraa, muuten se keksii miten se voi oikaista tai käyttää asiaa omaksi hyödykseen.

Koko maailma avoinna seikkailuille
Menieren kanssa kulkeminen ei ole ainoastaan sulkenut fyysisiä ovia vaan myös tietynlaisia korvien välisiä ovia. Nämä ovet ovat omien rajoitteiden tuntemista ja tiettyä kunnioitusta sairautta kohtaan. Koiran valmistumisen myötä on mahdollista kokeilla noita omia rajojaan, jotkut niistä joustavat ja toiset eivät. Kuitenkin valmis kuulokoira antaa mahdollisuuden tehdä todeksi tiettyjä unelmia noiden rajojen sisäpuolella ja vähän ulkopuolellakin. Ovet ovat tavallaan auki kaikenlaisille yhteisille seikkailuille koiran kanssa. Kun koira on työroolissaan, sillä on lupa olla koko ajan vieressäni kaikissa kulkuneuvoissa, näin seikkailuille on avoinna koko maailma. Periaatteessa voimme mennä minne tahansa ihmettelemään maailman menoa…

Yhtenä suurimpana opetuksena minkä olen koiraltani saanut on se, että se elää hetkessä. Se ei mieti eilistä taikka huomista vaan on täysin tässä hetkessä. Se on opettanut ulkona käydessä, että ei tarvitse aina suunnata mahdollisimman nopeasti jonnekin. Voimme rauhassa lenkillä pysähtyä katselemaan erilaisia asioita ja huomaamaan, että maailmaa voi katsoa monesta eri näkökulmasta. Valmistumisen myötä ei enää tarvitse lenkkiä miettiä etukäteen kovinkaan tarkasti, jos tulee tunne, että täytyy pysähtyä lepäämään niin se onnistuu. Voimme tarvittaessa mennä vaikka kahvilaan istumaan hetkeksi ja nauttimaan maailman menosta juuri sellaisena kuin se on sillä hetkellä.

13978071_283765581981874_1354312294_o

Tiedustelin professori Ilmari Pyyköltä mitä mieltä hän on kuulokoirasta ja sen mahdollisesti tuomasta avusta menierikon arkeen. Tässä hänen mietteitään:

”Koko tuntemamme historian ajan on eläimiä hyödynnetty huonokuuloisten apuna. Eläimet tuovat kuulonmenetykseen sairastuville lohtua ja tukea ja auttavat käytännön asioista selviämisessä. Walesissa on pitkää hyödynnetty ”kuurojen hevosia”. Walesilainen ‘Kuuleva hevonen” varoittaa ratsastajaa tulevista vaaroista, kuten moottoripyöristä ja mönkijöistä.
Vaikka hevosten suosio on vuosi vuodelta lisääntynyt, useimmat palvelueläimet ovat kuitenkin koiria. Eläimillä, kuten koirilla, on hoidollisesti suotuisa vaikutus kuulovammaiseen: ne tarjoavat pyyteetöntä rakkautta, turvaa ja ystävyyttä.

Menieren tauti aiheuttaa uupumusta ja pyrkii eristämään ihmisiä. Menierikolle kuuleva eläin on hyödyllinen useasta syystä. Kuulokoira on aina positiivinen, tuntee isäntänsä ongelmat ja suhtautuu niihin ymmärtäväisesti. Useat koiran omistavat menierikot kertovat, että huimauskohtauksessa koira käy levolle isännän viereen ymmärtäväisesti ja on häiritsemättä tätä. Ne tukevat ja valvovat isännän vointia. Koira tai hevonen estää eristäytymistä ja voimaannuttaa henkilöä liikkumaan. Liikkuminen harjoittaa tasapainoaistia ja parantaa selviytymistä. Kohtauksissa Menieren tautia sairastavan on helpompi nähdä myös valoa ympärillään.

Ihmiset ovat mutkikkaita, ja kuten V.Britton (1991) totesi ”kuuron on helpompi kommunikoida eläimen kanssa kuin ihmisten kanssa”. Ihmisillä ei usein riitä sitä empatiaa, jota eläimet pystyvät osoittamaan, ja kuulovammaiset leimautuvat helposti. Kommunikaation ei aina tarvitse olla vaikeaa! Kuulokoira palauttaa itsenäisyyden kuulovammaiselle. Kuulokoira tuo Menieren tautia sairastan arkeen ikään kuin ajatuksen ”älä moiti pimeyttä vaan sytytä valo”. Kuuleva koira on kuin ”valokimppu tai aamun sarastus” menierikolle.

Timolle kuuleva koira on merkinnyt uutta elämää. Se voimaannuttaa liikkumaan ja harjoittamaan tasapainoa. Timo on saanut perspektiiviä elämäänsä taudin keskellä seuraamalla koiransa kehitystä. Huimauskohtausten syvimmässä epätoivossa Timon koira osaa lohduttaa ja hyvinä aikoina iloita hyvistä hetkistä. Timo osaa lukea hyvin huulilta, joten puhekommunikaatio on riittävä, vaikka kuulo olisikin kovin huono. Kuulemisesta ei ole kehittynyt ongelmaa, koska koira ilmoittaa Timolle, kun puhelin tai ovikello soi. Se osaa reagoida hälytysääniin ja viestittää Timolle uhkaavista tapahtumista. Kuulevasta koirasta on tullut Timolle arvokas lisä omien aistien valikoimaan ja lisäksi ystävä, joka auttaa reagoimaan kuuloaistia vaativissa tilaisuuksissa. Kuuloaisti on EU:n vaikeimpien sairauksien listassa sijalla 7, kun esimerkiksi sokeus sijoittautuu vasta sijalle 16. Kuulokoira auttaa poistamaan esteitä Timon elämässä.

Kun tiedustelin potilailta vastausta MeniTuen kysymykseen, ”mikä on tärkeintä sinulle maailmassa”, sain vastaukseksi yhdeltä henkilöltä”koirani”. Hän oli yksinäinen ilman läheisiä. Koira antoi hänelle läheisyyttä, tukea ja turvaa. Se toimi paljolti kuten läheisen antama tuki, sillä poikkeuksella, että koira ei tunne epävarmuutta tulevaisuudesta eikä tunne kantavansa taakkaa, kuten useat läheiset. Uskoisin, että Menieren tautia sairastavalle koira on oivallinen ”perheenjäsen”, se ei osoita mieltään, on aina positiivinen, auttaa voittamaan esteitä ja hyväksymään ne rajoitteet, joita ei pysty suorittamaan. Koiralle voi jutella, se on oiva kuuntelukumppani, se estää eristäytymistä ja auttaa liikkumaan. Koiran pitäminen on yksi vertaistuen apuvälineistä ja koulutettuna se on enemmän, kuulokoira voi olla kuin ”vertaispartneri”.

n2

Kuvia hyötykoiraseminaarista (11-12.5.2016)

Kesä ja kärpäset ovat saapuneet! Aika rientää kovaa vauhtia eteenpäin  ja kohta juhlitaankin jo juhannusta. Ennen sitä nautitaan vielä parisen kuvaa Imatralla järjestetystä hyötykoiraseminaarista. Se sisälsi tänä vuonna muun muassa rajavartiolaitoksen ja Tullin koiratoiminnan esittelyä.

Hyötykoiraseminaari on Kennelliiton vuosittain järjestämä tapahtuma, joka kokoaa hyötykoiria ja virkakoiria käyttävät tahot saman katon alle. Yhdistyksen puolesta tapahtumaan osallistuivat hallituksen jäsen Tuulia sekä varapuheenjohtaja Timo, joka kirjoittikin tapahtumasta mainion blogikirjoituksen.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry kiittää kaikkia asianomaisia tahoja hyvästä tapahtumasta!

 

Maisema - Lintu, hyötykoiraseminaari

 

Rajavartiolaitoksen koiraveljekset Remu ja Ponu esittelivät työnkuvaansa:

Hyötykoiraseminaari remu tai ponu (1)
Hyötykoiraseminaari remu tai ponu (2)

Hyötykoiraseminaari remu tai ponu (3)

_DSC0006

 

Myös Tullin koira Häjy esitteli työtaitojaan:

Häjy, hyötykoiraseminaari (3)

Häjy, hyötykoiraseminaari (1)

_DSC0059

Häjy, hyötykoiraseminaari (2)

 

 

Ruokatarjoilut olivat maittavat ja seura oli mielekästä.

Illallinen, hyötykoiraseminaari

 

Myös maisemat ansaitsevat vielä maininnan.

Maisema, hyötykoiraseminaari

 

 

Näihin kuviin ja tunnelmiin!

-Petri, järjestösihteeri.