Tukiapulaiset ja ääniapulaiset

Virallisten tuki- ja kuulokoirien lisäksi yhdistyksemme piirissä valmistuu vuosittain myös niin sanottuja tukiapulaisia ja ääniapulaisia.

Tuki- ja ääniapulaiset ovat koiria, jotka osaavat työtehtävänsä, mutta eivät ole suorittaneet kaupunkikoetta. Koirat siis osaavat auttaa omistajiaan kotioloissa. Monet koirat valmistuvat ensin apulaisiksi ja myöhemmin kuulo- tai tukikoiriksi.

Tukiapulainen ja ääniapulainen ovat yhdistyksemme luomia epävirallisia titteleitä. Koirilla ei ole kuulo- tai tukikoiran merkkejä eikä käyttäjällä samaa oikeutta mennä koiransa kanssa kaikkiin julkisiin tiloihin. Titteleillä halutaan kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeässä osassa nämä koirat ovat omistajiensa arjen parantajina. Ne esimerkiksi ilmaisemalla ääniä tai alentuneita verensokereita, tai hälyttävät apua.