Esteettömyys

Kuulokoiran tai tukikikoiran käyttäjällä on oikeus liikkua avustavan koiransa kanssa julkisissa tiloissa, myös ravintolan asiakastiloissa tai ruokakaupassa. Kuulokoiran käyttäjillä oikeus on ollut vuodesta 2007, tukikoiran käyttäjillä kesäkuusta 2017.

(Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta, 18§ Eläinten pääsy elintarvikehuoneistoon, sekä Yhdenvertaisuuslaki, 15§ Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi)

Yhdistyksemme kautta valmistuneilla koirilla on työstatuksestaan merkiksi liiveissä tai valjaissa kuulokoiran tai tukikoiran merkit. Käyttäjän mukana kulkee koiran ID-kortti, jossa asiasta kerrotaan.

Kuulokoira kuulokoiravaljaissa
Kuulokoiria kuulokoiraliiveissä

uudet kuulokoiran liivit

Kuulokoiran kanssa matkustavan oikeudet

Kuulokoirasta ei saa joukkoliikenteessä periä maksua. Tilanne on vielä toistaiseksi (1.6.2017) tukikoirien kohdalla epäselvä.

Vinkkejä eri liikennevälineiden käyttöön kuulo- tai tukikoiran kanssa matkustaessa