Virallinen status

Kuulokoiran tai tukikikoiran käyttäjällä on oikeus liikkua avustavan koiransa kanssa julkisissa tiloissa, myös ravintolan asiakastiloissa tai ruokakaupassa. Kuulokoiran käyttäjillä oikeus on ollut vuodesta 2007, tukikoiran käyttäjillä kesäkuusta 2017.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta, 18§ Eläinten pääsy elintarvikehuoneistoon, sekä Yhdenvertaisuuslaki, 15§ Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

Yhdistyksemme kautta valmistuneilla koirilla on työstatuksestaan merkiksi liiveissä tai valjaissa kuulokoiran tai tukikoiran merkit. Käyttäjän mukana kulkee koiran ID-kortti, jossa asiasta kerrotaan.

Ada Tuplataitava