Tukikoira

Tällä hetkellä yhdistys kouluttaa ensisijaisesti sairaskohtauksesta varoittavia koiria diabeetikoiden ja epilepsiaa sairastavien avuksi.

Yhdistyksen hyväksymäksi tukikoiraksi voi tulla koira, joka osaa työtehtävänsä ja on suorittanut yhdistyksen ympäristötestin. Lisäksi koiran omistaja on tehnyt yhdistyksen kanssa kirjallisen koulutussopimuksen ja on osallistunut koulutusviikonloppuihin I ja II. Valmistuneelle koiralle annetaan lupa käyttää tukikoiran merkkiä liiveissä tai valjaissa.


Diabeetikon tukikoira

Diabeetikon tukikoira ilmaisee tälle liian matalan tai korkean verensokerin, jolloin omistaja voi tilanteesta riippuen syödä tai lääkitä itseään ennen huonoon kuntoon joutumista.


Epilepsiakoira

Epilepsiaa sairastavan tukikoira eli epilepsiakoira voi tarpeen mukaan joko varoittaa omistajaansa lähestyvästä epileptisestä kohtauksesta tai ilmaista ympäristölle jo alkaneen kohtauksen esimerkiksi hälytintä painamalla. Epilepsiakoirien koulutus on yhdistyksessä pilottivaiheessa eikä uusia epilepsiakoiran koulutuksia aloiteta vuonna 2017.