Koulutuksen aikana

Koulutustavoitteet

Ensimmäisen koulutusviikonlopun aikana jokaisen koirakon kanssa tehdään koulutussopimus, jossa määritellään ne tehtävät, joihin koiraa lähdetään kouluttamaan. Kuulokoiralla tavoitteena on oppia ilmaisemaan vähintään kolme eri ääntä. Diabeetikon tukikoiran tavoite on ilmaista vähintään kolme todellista hypoglykemiaa kolmessa eri ympäristössä.

Koulutuksen toteuttaminen 

Koirakoille nimetään oma kouluttaja yhdistyksen yhteistyökouluttajista, joita on ympäri Suomea. Oman kouluttajan avulla koiran omistaja kouluttaa koiralleen koulutussopimuksessa määriteltyjä tehtäviä. Tapaamisia kouluttajan kanssa on yleensä 2-4 kuukaudessa. Lisäksi koirakon tulee osallistua yhdistyksen järjestämiin kevään ja syksyn koulutusviikonloppuihin kerran koulutuksen aikana.

Valmistuminen viralliseksi kuulo- tai tukikoiraksi

Valmistuminen kuulo- tai tukikoiraksi edellyttää koulutusviikonloppuihin osallistumista ja työtestin hyväksyttyä suorittamista sekä kaupunkikokeen läpäisyä.

Valmistunut koira saa kuvallisen ID-kortin ja oikeuden käyttää työliivejä yhdistyksemme kuulo- tai tukikoiramerkeillä. Merkkimme ovat rekisteröityjä ja suojattuja. ID-kortti on voimassa kaksi vuotta kerrallaan, ja sen uusiminen edellyttää taidontarkistuksen läpäisyä eli kaupunkikokeeseen uusimista kaksi kertaa, kahden vuoden välein. Uusittuaan korttinsa  kahdesti, koiran ei tarvitse enää osallistua taidontarkistuksiin. Virallisilla kuulo- ja tukikoirilla on lain suoma oikeus kulkea käyttäjänsä mukana kaikkialla.

Kustannukset

Koulutukset yhteistyökouluttajan luona ovat asiakkaille maksuttomia. Kouluttajan kanssa voi myös sopia kotikäynneistä, jolloin asiakas vastaa kouluttajan mahdollisista matkakorvauksista. Asiakas vastaa omista matkakuluistaan koulutuksiin, koulutusviikonloppuihin ja kaupunkikokeisiin. Koulutusviikonlopuista osallistujilta peritään pieni maksu omavastuuna kustannuksista. Asiakas maksaa myös itse koiran mahdolliset työliivit.

Kesto

Kokonaisuudessaan koulutus kestää yleensä 1-2 vuotta.