Suomen kuulo- ja tukikoirat ry

Koulutus

Kuulokoira
Kuulokoira koulutetaan reagoimaan sen omistajalle tärkeisiin ääniin, joita tämä itse ei voi kuulla. Koira ilmaisee äänet omistajalleen tassulla koskettamalla tai tönäisemällä kuonolla. Tämän jälkeen koira vie omistajansa äänilähteen luo. Tavallisimpia koirien ilmaisemia ääniä ovat puhelin, palohälytin, ovikello ja herätyskello.

Diabeetikon tukikoira
Diabeetikon tukikoira koulutetaan erottamaan käyttäjänsä verensokerin vaihtelut. Tukikoira toimii omahoidon tukena, ja tuo käyttäjälleen ja tämän läheisille turvaa ilmaisemalla esimerkiksi matalat verensokerit hyvissä ajoin.

Epileptikon tukikoira
Epileptikon tukikoira koulutetaan havaitsemaan käyttäjänsä ominaishajussa tapahtuvat muutokset, jotka kertovat alkavasta epilepsiakohtauksesta. Näin koiran käyttäjä tai hänen läheisensä voivat varautua kohtaukseen. Lapsen epilepsiakohtauksia ilmaiseva tukikoira voi myös mahdollistaa koko perheelle levollisemmat yöunet.

Sosiaalisen tuen koira
Sosiaalisen tuen koira voi toimia perheessä avustaen erityistä tukea tarvitsevan lapsen arjessa, esimerkiksi herätyksissä, siirtymissä ja sosiaalisissa tilanteissa. Tukikoira voi myös avustaa esimerkiksi ahdistuksesta tai sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivää omistajaansa liikkumisessa julkisilla paikoilla.

Voisinko kouluttaa omasta koirastani kuulo- tai tukikoiran?
Mahdollistamme sinua kouluttamaan omasta koirastasi itsellesi tai perheenjäsenellesi kuulo- tai tukikoiran arjen apulaiseksi, turvaksi ja omahoidon tueksi. Voit hakeutua koulutukseen joko pennun tai jo aikuisen koiran kanssa. Yhteistyökouluttajamme auttaa sinua onnistumaan. Hän on tukenasi koulutuksessa ja seuraa koulutuksen edistymistä. Varsinainen käytännön koulutus jää kuitenkin sinun vastuullesi. Onkin tärkeää, että sitoudut säännölliseen harjoittelemiseen kouluttajaltasi saamiesi ohjeiden ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Sinun tulee myös raportoida kuukausittain edistymisestänne kouluttajalle. Siten voimme varmistaa, että pääset tavoitteeseesi. Sinulla on mahdollisuus tavata kouluttajaasi joka kuukausi kahden tunnin ajan.

Koska joudut vastaamaan itse koirasi kouluttamisesta, terveydentilasi tulee olla riittävän hyvä, jotta tämä onnistuu. Kouluttajan luona käyminen sekä yhdistyksen leireille osallistuminen edellyttävät mahdollisuutta liikkua ja matkustaa hieman pidempiäkin matkoja. Tarvittaessa voit käyttää koulutuksen apuna myös avustajaa. Hänen tulee olla kuitenkin käytettävissäsi koko koulutusprosessin ajan.

Koulutuksen pituus riippuu koiran iästä, oppimishistoriasta sekä ohjaajan kyvyistä kouluttaa koiraa. Koiran kouluttaminen pennusta tukikoiraksi kestää kokonaisuudessaan noin 1,5 – 2 vuotta. Aikuisen, hyvin sosiaalistetun ja peruskoulutuksen saaneen koiran kouluttaminen kestää noin 0,5- 1 vuotta.

Onko koirani sopiva tehtävään?
Voit hakeutua koulutukseen lähes minkä rotuisen koiran kanssa tahansa, monirotuisetkin ovat tervetulleita. Tärkeintä on, että koira on terve, sosiaalinen ja hyvin motivoitavissa. Virallisella kuulo- ja tukikoiralla on oikeus liikkua omistajansa kanssa kaikilla, ja siksi tehtävään eivät sovellu aggressiiviset, arat eivätkä omistajaansa vahvasti puolustavat yksilöt. Koulutukseen ei voi hakea lyhytkuonoisen, eikä alkuperältään laumanvartija- tai taistelurotuisen koiran kanssa.

Koulutukseen tulevan koiran on oltava ohjaajan oma. Yhdistyksen asiakuutta ei voi hakea sijoituskoiran kanssa. Koiran on oltava yhdistyksen asiakuuden alkaessa vähintään 10 kuukauden ikäinen ja enintään 5-vuotias. Asiakashakemuksen voit kuitenkin tehdä heti, kun koira on saapunut kotiin.

Koulutuksen hinta
Koulutukset yhteistyökouluttajan luona ovat asiakkaillemme maksuttomia. Asiakas vastaa vain omista matkakuluistaan oman kouluttajansa luokse, lähijaksoille ja ympäristötestiin. Lisäksi lähijaksosta peritään pieni omavastuumaksu.

Virallinen hyötykoiran status
Yhdistyksemme kautta valmistuvat kuulo- ja tukikoirat saavat virallisen hyötykoiran statuksen,  ja niillä on lain suoma oikeus kulkea käyttäjänsä mukana kaikkialle. Virallisen kuulo- ja tukikoiran tunnistaa työliiveistä ja ID-kortista.

Hakuaika vuonna 2024 alkavaan koulutukseen on 2.5.-31.8.2023, hakulomake aukeaa tästä.
Hakemus lähetetään yhdistykselle postitse: Suomen kuulo- ja tukikoirat ry, Ilkantie 4/Valkea talo, 00400 Helsinki.

Hakemuksen voi myös lähettää meille sähköpostitse: info (at) koiratukena.fi. Huom! Myös sähköpostitse palautetussa hakemuksessa tulee olla omakätinen allekirjoitus tai lomakkeessa tulee olla sähköinen allekirjoitus. Hakemuksen tulee olla pdf-muodossa (emme vastaanota jpg-, png- tai muita kuvatiedostoja).