Koulutus

Koiran omistaja kouluttaa koirastaan kuulo- tai tukikoiran yhdistyksen avulla. Uusien koirakoiden koulutukset alkavat alkuvuonna.

Koulutus alkaa keväisellä kurssiviikonlopulla, jossa opiskellaan koirankoulutuksen perusteita ja tutustutaan muihin koulutuksen aloittaviin koirakoihin. Koulutusviikonlopun jälkeen koirakolle nimetään yhteistyökouluttaja, jonka ohjauksessa koulutus etenee. Osalle koirakoista nimetään myös vapaaehtoinen tukihenkilö, joka auttaa koulutuksessa.

Syksyllä koirakko osallistuu toiseen koulutusviikonloppuun, jonka aikana päästään tekemään käytännön harjoituksia, syventämään omaa osaamista ja tutustumaan myös jo valmiiden kuulo- ja tukikoirien omistajiin. Kurssiviikonloppujen paikat pyritään valitsemaan eri puolilta Suomea koulutukseen osallistuvien koirakoiden asuinpaikkojen perusteella.

Ennen valmistumistaan viralliseksi kuulokoiraksi koira suorittaa ympäristötestin, jossa arvioidaan sen käyttäytymistä omistajansa seurassa kaupungilla. Myös tukikoiraksi valmistuvat koirat suorittavat ympäristötestin ennen työliivien saamista, vaikka tukikoirilla ei vielä olekaan kuulo-, avustaja- ja opaskoiria vastaavaa lainsäädännöllistä asemaa.