Koulutukseen hakeminen

Hakuaika koulutukseen on vuosittain tammikuun alusta syyskuuun loppuun asti. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset lokakuun aikana, ja kutsuu osan hakijoista haastatteluun. Haastattelut pidetään marraskuun aikana useammalla paikkakunnalla. Yhdistyksemme toimii STEAn (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella, ja avustusehdotukset seuraavalle vuodelle julkaistaan joulukuussa. Rahoituspäätöksen jälkeen yhdistyksellä on tiedossa kuinka paljon koiria voidaan ottaa koulutukseen seuraavalle vuodelle, ja hallitus tekee lopulliset asiakasvalinnat hakemusten, haastatteluiden ja tarvittaessa jonotusnumeroiden perusteella.

Hakuaika vuonna 2022 alkaviin koulutuksiin on käynnissä 30.9.2021 asti. Seuraavan kerran yhdistyksen hallitus käsittelee asiakashakemuksia syksyllä 2021, jolloin valitaan haastateltavat koirakot vuonna 2022 alkavaan koulutukseen.

Asiakashakemus vuonna 2022 alkavaan koulutukseen löytyy tästä linkistä:
SKTY asiakashakemus 2021
Hakemus toimitetaan postitse yhdistyksen osoitteeseen:
Suomen kuulo- ja tukikoirat ry
Ilkantie 4, Valkea talo
00400 Helsinki

Millainen koira sopii koulutukseen?

Kuulo- tai tukikoiraksi voidaan kouluttaa melkein minkä tahansa rotuinen koira, ja myös monirotuisen koiran kanssa voi hakea koulutukseen. Yhdistys ei kuitenkaan suosittele kuulo- tai tukikoiraksi hankittavan rotuja, joilla on erityisen paljon perinnöllisiä sairauksia tai epäterveitä piirteitä. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat haitata koiran keskittymistä työtehtäviin. Diabeteskoiran tehtävä voi olla vaikea kovin lyhytkuonoisille koirille, koska se vaatii haistelua. Kuulo- tai tukikoira ei saa olla vartioiva, kovin arka eikä puolustaa omistajaansa. Koiran on oltava koulutuksen alkaessa vähintään 10 kk ikäinen, enintään 5 -vuotias, perusterve ja perustottelevainen.

Omistaja vastaa koiran koulutuksesta

Koiran koulutuksesta vastaa koiran omistaja, tai koiran käyttäjän ollessa lapsi, tämän huoltaja. Koulutus kestää yleensä pari vuotta, ja vaatii aikaa ja sitoutumista. Yhteistyökouluttaja kouluttaa ensisijaisesti koiran ohjaajaa eli omistajaa, ei koiraa. Kouluttaja seuraa koulutuksen edistymistä sekä antaa vinkkejä ja kotitehtäviä. Koiran omistajan tulee sitoutua kotiharjoitusten tekemiseen ja koiran kouluttamiseen myös kouluttajatapaamisten välissä. Tapaamisia on lähtökohtaisesti puoli tuntia viikossa, mutta esimerkiksi välimatkojen takia tästä voidaan joustaa ja tavata esimerkiksi tunti kerran kahdessa viikossa.