Kuulo- ja tukikoirien vuosi 2016

Keväinen tervehdys taas Valkeasta talosta!

Vuotta 2017 on kulunut jo pari kuukautta, ja kevät alkaa nostaa päätään ainakin täällä Helsingissä. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 26. helmikuuta. Siellä esitettiin Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n vuosikertomus 2016 ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Vuodelle 2017 onkin tiedossa kaikkea kiinnostavaa, muun muassa nyt maaliskuun alussa julistettu kuulokoirien juhlavuosi.

Katsotaan nyt kuitenkin hetkeksi viime vuoteen! Oheinen teksti perustuu vuosikertomukseen.

Terveisin,
Järjestösihteeri Tiina

 

Kuulo- ja tukikoirien vuosi 2016

Teksti ja kuvat: Suomen kuulo- ja tukikoirat ry, Tiina Vanhanen

Vapaaehtoistunteja 700

Koiramessujen tiski. Karkkikulhon edessä istuu leikkisammakkoYhdistyksessä oli vuoden aikana jäseniä 67. Hallituksessa oli parhaimmillaan kuusi jäsentä ja puheenjohtaja sekä kaksi varajäsentä. Päätösvaltaisia kokouksia oli yhdeksän. Lisäksi keskustelua hallituksen jäsenten välillä käytiin sähköpostitse, puhelimitse ja muilla sähköisillä välineillä. Yhdistyksen taloushallinto hoidettiin vapaaehtoistyönä.

Aktiivisia vapaaehtoisia oli parikymmentä, ja vapaaehtoistyötunteja tehtiin noin 700. Näillä tunneilla tehtiin muun muassa verkkosivuja, lehteä, ympäristötestausta ja edustusta eri tapahtumissa.

Yksi edustuspaikoista oli Koiramessut 2016 -tapahtuma. Mukana oli neljä vapaaehtoista, kolme koiraa ja yhdistyksen toimihenkilö. Koiramessuilla palkittiin toista kertaa yhdistyksen Vuoden vapaaehtoinen ja Vuoden koirakko.

Yhdistyksen vapaaehtoisia edustajia koiran kanssa kävi myös Leijonaemot ry:n ja Jaatisen majan tilaisuuksissa. Toimihenkilö ja vapaaehtoinen koiransa kanssa kävivät myös esittelemässä toimintaa Kuulo-Auriksen asiakkaille.


Toimintaa RAY:n ja jäsenmaksujen turvin

Yhdistyksen jäsenmaksun maksoi vuonna 2016 47 henkilöä. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista säännöllisesti kokouksissaan. Yhdistyksen tuotot vuonna 2016 olivat 1343 € ja kulut 1189 €. Toiminnan ylijäämä oli näin ollen 154 €. Tuotot koostuivat jäsenmaksujen lisäksi myyntituotoista.

Raha-automaattiyhdistys myönsi avustusta yhdistyksen toimintaan 41 900 €, josta käytettiin 30 415 €. Vuodelle 2015 Raha-automaattiyhdistys ei myöntänyt avustusta, joten siirtyvää avustusta ei ollut. Avustetun toiminnan muita tuottoja olivat osallistumismaksut, joita kertyi 1525 €. Avustetun toiminnan kulut vuodelta 2015 olivat yhteensä 31 940 €. Vuodelle 2017 siirtyvää avustusta jäi 10 960 €.

Avustuksen turvin voitiin palkata yhdistyksen hallintoon osa-aikainen järjestösihteeri. Petri Lehtola työskenteli järjestösihteerinä helmikuun alusta elokuun loppuun, ja elokuun lopussa tehtävään palkattiin Tiina Vanhanen.


Koulutukseksessa 19 koirakkoa

Koulutuksen aloitti 10 uutta koirakkoa, joilla koulutustavoitteina oli kolmella koiralla epilepsiakoira, yhdellä diabeetikon tukikoira, yhdellä muu tukikoira, neljällä kuulokoira ja yhdellä kaksoisstatus (kuulo- ja diabeteskoira). Vuonna 2016 aloittaneista koirakoista yksi keskeytti koulutuksen samana vuonna.

Vuodelta 2015 koulutuksessa jatkoi 9 koirakkoa. Näistä koulutuksen keskeyttivät vuoden 2016 aikana kaksi koirakkoa. Vuoden 2016 aikana valmistui yksi vuonna 2015 aloittanut koirakko ja yksi aiemmin aloittanut koirakko. Koirista toinen valmistui diabeetikon tukikoiraksi ja toinen kuulokoiraksi.

Kouluttajien tuki asiakkaille toteutettiin ostopalveluina. Kouluttajia vuoden aikana olivat Irene Turunen (Koirapalvelu Vihmerä), Liisa Tikka (Masseter), Sari Paavilainen (Koirakoulu Visio) ja Anna Loimaranta (Vainuvoima).


Koulutusviikonloput Kuhmoisissa ja Nurmeksessa

Koulutusviikonloppuja pidettiin kaksi, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Osallistuneilta kerättiin palautetta tapahtumista.

Kevään koulutusviikonloppu pidettiin 11.–13.3. Kopolan kurssikeskuksessa Kuhmoisissa. Viikonloppuun osallistui 10 koirakkoa. Osallistujista asiakkaita tai heidän perheenjäseniään oli 19.

Syysleiri pidettiin Hyvärilässä, Pohjois-Karjalan Nurmeksessa 9.–11.9.2016. Leiri oli osalle osallistujista koulutukseen kuuluva toinen koulutusviikonloppu. Leirillä muun muassa kuultiin luennoitsija Sari Laukkasen luento aiheesta ”henkinen valmennus koiran koulutuksen tukena” ja harjoiteltiin ympäristötestiä. Mukana oli 15 asiakasta ja leiriläistä.

Koira, jolla on päässä Hyvärilä-pipo

 

Ympäristötestausta kolmella paikkakunnalla

Ympäristötestejä järjestettiin viitenä päivänä, helmikuussa Tampereella, kesä- ja lokakuussa Helsingissä sekä marraskuussa kahtena päivänä Joensuussa. Yhteensä ympäristötesteihin osallistui yhdeksän koirakkoa, joista viisi läpäisi testin. Näistä kolme läpäisi ympäristötestin ensimmäistä kertaa ja kaksi oli taidontarkistuksessa.

Ympäristotestaus toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Syksyn koulutusviikonlopun yhteydessä koulutettiin kolme uutta testaajaa ja yhden testin yhteydessä aloitettiin neljännen uuden testaajan koulutus. Testaajina oli yhteensä kuusi vapaaehtoista testaajaa, joista kolme oli testaamassa ensimmäistä kertaa. Mukana oli myös vapaaehtoisia häiriökoirakoita.

Viestintää verkossa ja lehdissä

Kuulo- ja tukikoiratoiminnasta oli juttuja mediassa Ilta-Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Yle Pohjois-Karjalassa ja Meniere-postissa.

Kuulo- ja tukikoiralehti 3/2016Yhdistyksen sähköinen tiedote toimitettiin jäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille neljä kertaa vuoden 2016 aikana. Kuulo- ja tukikoiralehti ilmestyi kolme kertaa painoksella 120 kpl/nro. Lehti toimitettiin yhdistyksen jäsenille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.  

Lisäksi toiminnasta tiedotettiin yhdistyksen avoimella  Facebook -sivuilla, suljetuissa vertaisryhmissä ja verkkosivustolla.  Facebook -sivu on näistä merkittävä ulkoisen viestinnän väline. Sen tykkääjämäärä kasvoi vuoden aikana merkittävästi: 1.1. tykkääjiä oli 531 ja 30.12. 724. Vuoden aikana perustettiin verkkosivuille blogi ja yhdistykselle Twitter– ja Instagram-tilit, joita käytettiin viestintään. Twitterissä ja Instagramissa seuraajamäärää on nousussa, mutta molemmissa oli alle 40 seuraajaa tammikuussa 2017.

Joulukuussa Koiramessut2016 -tapahtumaa varten painatettiin 300 kpl erä postikortin kokoisia lentolehtisiä, joissa kerrotaan yhdistyksestä pähkinänkuoressa. Jatkossa kortin kuvapuolelle on tarkoitus laittaa vaihtuvia kuulo- ja tukikoiria.

Meniere-liiton kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä. Meniere-postissa julkaistiin kaksi kuulokoiraa käsittelevää juttua, jotka myös julkaistiin yhdistyksen blogissa. Asiakkaaksi hakemisen mahdollisuudesta viestittiin loppuvuodesta Kuurojen Liiton ja Kuulo-Avaimen Facebook-sivujen kautta.

 

Yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat kuulojärjestöjen monitoimitalossa Valkeassa talossa. Tilat on vuokrattu Kuuloliitolta.

Yhteistyö Suomen Kennelliiton kanssa jatkui. Yhdistys on mukana Kennelliiton hyötykoiratoimikunnassa. Toimikunnalla oli kaksi kokoontumista, seminaari Imatralla toukokuussa sekä kokous Kennelliiton tiloissa Espoossa syyskuussa. Kennelliitto julkaisi uudistetun hyötykoirien esitteen, johon yhdistykseltä toimitettiin päivitetty teksti. Yhdistys osallistui myös Koiramessut 2016 -tapahtumaan 10. ja 11.12. Helsingin Messukeskuksessa Kennelliiton Hyötykoira-alueella. 

Sponsoriyhteistyötä tehtiin koiranruokaa ja -tarvikkeita myyvän Hau-Hau Championin kanssa. Yritys tarjosi Koiramessuilla palkittujen Vuoden vapaaehtoisen ja Vuoden koirakon tuotekassipalkinnot sekä toimitti yhdistykselle runsaasti tuotteitaan myöhempää käyttöä varten. Tarjotuilla tuotteilla palkittiin kaikki Koiramessuille osallistuneet yhdistyksen vapaaehtoiset sekä järjestettiin Facebook-tykkäjien kesken pieni arvonta.