Lausuntomme asetusluonnoksesta koskien työkoiria elintarvikehuoneistossa

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamiseksi (440/01.03/2017), Suomen kuulo- ja tukikoirat ry

 

Kiitämme Maa- ja metsätalousministeriöltä saamastamme lausuntopyynnöstä. Suomen kuulo- ja tukikoirat ry kannattaa lakimuutosta pienellä sanamuodon muutoksella.

Uudessa luonnostellussa asetuksessa sanamuoto on seuraava:

18 § Eläinten pääsy elintarvikehuoneistoon

Opaskoiran, kuulokoiran ja muun avustajakoiran saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Tällaisesta suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.
Helsingissä xx päivänä toukokuuta 2017

 

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hallitus ehdottaa, että ilmaus ”muu avustajakoira” muutettaisiin muotoon ”muu vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä avustava koira”. Ilmaus ”avustajakoira” on vakiintunut puhekielessä tarkoittamaan liikuntaesteisen henkilön avustajakoiraa. Toivomme lakitekstissä avattavan, että kyse on vammaista tai pitkäaikaissairasta avustavasta koirasta.

Toivomme lain olevan tarpeeksi selkeä arjen tilanteissa esimerkiksi ravintolahenkilökunnalle selitettäväksi. Ehdotuksemme (muutos tummennettu)

 

18 § Eläinten pääsy elintarvikehuoneistoon

 Näkövammaisen henkilön opaskoiran, liikuntavammaisen henkilön avustajakoiran, kuulovammaisen henkilön kuulokoiran sekä muun vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä avustavan koiran saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Tällaisesta suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä.

 

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n puolesta,

Kristiina Torp, puheenjohtaja

 

Lisätiedot:
Tiina Vanhanen, järjestösihteeri
info@koiratukena.fi