Asiakkaiden matkakulujen harkinnanvarainen korvaus 2017

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hallituksen päätöksellä (22.5.2017) yhdistys voi harkinnanvaraisesti tukea asiakkaiden koulutuskäyntien matkakuluja vuonna 2017. Mahdollisiin matkakorvauksiin vaikuttavat yhdistyksen olemassa olevat resurssit. Matkakulut koskevat asiakkaan matkaa kouluttajan luo, tai toisin päin.

Asiakkaan omavastuuosuus on 100 km/yhdensuuntainen matka. Matka-avustus on 20 snt/km omavastuun ylittävältä osuudelta. Lyhin asiakkaan ja kouluttajan välinen välimatka tarkistetaan verkon karttapalvelusta. Huom! Merkitse meno ja paluu eri riveille.

Avustus on harkinnanvarainen ja siitä päättää aina yhdistyksen hallitus seuraavassa kokouksessaan. Avustusta on mahdollista hakea takautuvasti vuonna 2017 tapahtuneista sellaisista kouluttajatapaamisista, joiden kouluttajapalkkiot ovat olleet yhdistyksen kustantamia. Saapuneet hakemukset kuitataan s-postitse.

Haku tehdään lomakkeella, joka tulostetaan ja postitetaan yhdistykselle.

Lomake löytyy materiaalipankista Word- ja PDF-muodoissa.

001-SKTY-iso-logo