Toimintakysely 2017

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry -logoVuodenvaihde on sekä menneeseen vuoteen että tulevaan katsomisen aikaa. Yhdistyksemme perustavoiteita ovat kuulo- ja tukikoirien koulutus ja  koirien käyttäjien tukeminen. Näin vuodevaihteessa haluamme tietää, kuinka vuosi 2017 on sujunut – niin asiakkaiden, vapaaehtoisten ja kouluttajien kokemusten pohjalta, kuin tilastojemme valossa.

Siksi julkaisemme nyt toimintakyselyn koskien vuotta 2017. Kyselyssä on erilliset osuudet asiakkaille, vapaaehtoisille ja kouluttajille, ja yksi ihminen voi vastata useammassa eri roolissa. Vastausten perusteella osaamme paitsi kertoa vaikutuksistamme rahoittajillemme, myös kehittää toimintaamme. Seuraamme jatkossa toimintaamme samanlaisin kyselyin ja vertailemme tuloksia.

Kyselyssä kysytäänkin kokemuksia esimerkiksi valmiin koiran antamasta tuesta, koulutuksen sujumisesta ja yhdistyksen viestinnästä.

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaajia voi olla useampi samasta perheestä. Jos koiran käyttäjä on lapsi tai nuori, voi hänen äitinsä, isänsä tai huoltajansa vastata kyselyyn.

Asiakkailla tarkoitetaan kaikkia henkilöitä joilla on kuulo- tai tukikoira tai joilla on koulutuksessa oleva koira. Mittareissa ei oteta kantaa siihen, mihin tehtävään koira on koulututettu.

Vapaaehtoisilla tarkoitetaan kaikkia, jotka ovat vuoden 2017 aikana tehneet jotakin vapaaehtoistyötä yhdistyksen hyväksi – liittyi se sitten suoraan koirien koulutuksen edistymiseen tai ei.

Kyselyyn voi vastata viimeistään 14.1. Vastaaminen tuo todella arvokasta tietoa yhdistykselle. Kiitos jo etukäteen!

KYSELYYN