Haemme uutta järjestösihteeriä, hakemukset viimeistään 20.10.2019

Mäyräkoira katsoo kameraan. Koiralla on vihreät liivit. Koiran suusta tulee puhekupla, jossa lukee "Haemme uutta järjestösihteeriä!" Puhekuplan yläpuolella on Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n logo

Etsimme yhdistykselle uutta osa-aikaista järjestösihteeriä  Tiina Vanhasen siirtyessä uuteen työpaikkaan marraskuun alussa.

TYÖPAIKKAILMOITUS: JÄRJESTÖSIHTEERI

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry on valtakunnallinen yhdistys, joka järjestää kuulo- ja tukikoirien koulutusta Suomessa. Yhdistyksen asiakkaat kouluttavat omasta koirastaan henkilökohtaisen hyötykoiran yhteistyökouluttajan avulla. Lisäksi yhdistys vastaa kuulo- ja tukikoirien edunvalvonnasta, niiden käyttäjien vertaistoiminnasta ja koirien työkyvyn ylläpitämisestä. Kuulo- ja tukikoiratoiminta rahoitetaan pääasiallisesti STEAn myöntämällä Veikkauksen avustuksella, jota haetaan vuosittain. Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa sen hallitus.

Järjestösihteerin tehtäviin kuuluvat toiminnan käytännön järjestelyt, kuten asiakashakemusten käsittely, asiakasvalintojen, koulutusviikonloppujen, leirien ja arviointitilaisuuksien järjestely, sekä yhteydenpito asiakkaisiin, yhteistyökouluttajiin ja vapaaehtoisiin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa, sekä toiminnan seuranta ja raportointi. Järjestösihteeri vastaa toiminnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja etsii aktiivisesti Iuusia yhteistyökumppaneita ja uusia rahoituskanavia. Hän edustaa yhdistystä erilaisissa yhteistyökumppanien tilaisuuksissa ja työryhmissä sekä esittelee toimintaa tapahtumissa.

Järjestösihteeri on yhdistyksen ainoa työntekijä, joten tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön.  Työssä pärjääminen vaatii hyviä yhteistyötaitoja, järjestelmällisyyttä, esiintymisvarmuutta sekä halua ottaa asioista selvää omaehtoisesti. Kokemus järjestötyöstä ja Veikkaus-varoin rahoitetusta toiminnasta ja perehtyneisyys vapaaehtoistyöhön katsotaan eduksi. Työhön sisältyy ajoittaista matkustamista sekä ilta- ja viikonlopputyötä.  Puolipäiväinen työ alkaa marraskuussa 2019. Palkkaus perustuu Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen vaativuusluokkaan 4-6, riippuen valitun henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta. Työpiste sijaitsee kuulojärjestöjen monitoimitalossa Valkeassa talossa Helsingin Haagassa.

Yhdistyksen hallitukselle osoitetut työhakemukset ansioluetteloineen lähetetään 20.10.2019 mennessä osoitteella puheenjohtaja@koiratukena.fi.

Valinta tehdään heti sopivan työntekijän löytyessä.

Lisätietoja antaa yhdistyksen nykyinen järjestösihteeri Tiina Vanhanen sähköpostitse osoitteessa info@koiratukena.fi ja puhelimitse  torstaisin klo 10-13 ja maanantaisin klo 13-16  (tai sovittuna muuna ajankohtana) numerosta 040 5007 347.