Uusi kaupunkikoe voimaan

Pieni luppakorvainen koira (tanskalais-ruotsalainen pihakoira) katsoo kameraan). koiralla on yllään vihreät liivit, joissa lukee "koulutuksessa, älä häiritse" ja Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n merkki. Taustalla asfalttia.

 

Kuulo- ja tukikoiran kaupunkikoe on uusi, päivitetty testimme kuulo- ja tukikoirien käytöksen tarkasteluun. Kuulo- ja tukikoirien käyttäjillä on oikeus kulkea koiransa kanssa julkisissa tiloissa. Siksi valmistuakseen koiran tulee osoittaa liikkuvansa julkisissa tiloissa ongelmitta.

Uusi testi korvaa vanhan ympäristötestin tammikuusta 2019 alkaen. Testiä kuvaileva dokumentti on aiempaa pidempi, koska siinä on pyritty yksityiskohtaisempaan selittämiseen kuin aiemmassa ympäristötestissä. Tätä ovat toivoneet niin kouluttajat kuin asiakkaatkin.

HUOM
Jos koira on suorittanut vanhanmallisen ympäristötestin, ID-kortin päivityksen (taidontarkistus) voi tehdä osallistumalla JOKO ympäristötestiin TAI kaupunkitestiin. Molempia pyritään järjestämään tarpeen mukaan. Taidontarkistukseen tulevan, ympäristötestin suorittaneen koirakon ei enää tarvitse suorittaa Kivaa koirakansalaista tullakseen kaupunkitestiin.

OSA I
YLEISTÄ KOKEESTA

Kuulo- ja tukikoiran kaupunkikokeessa (KTK) testataan käytännön taitoja, joita virallinen kuulo- tai tukikoira tarvitsee liikkuessaan julkisissa tiloissa omistajansa kanssa. Koe on vaikeampi kuin Kiva Koirakansalainen -testi, joka on oltava suoritettuna ennen KTK -kokeeseen osallistumista.

Kokeen suorittaneet koirat voivat valmistua virallisiksi kuulo- tai tukikoiriksi kun niiden työtaidot on todennettu.

Kiva Koirakansalainen -testi voidaan tehdä keinotekoisissa olosuhteissa ja sisätiloissa (esimerkiksi koulutushallissa) kun KTK -koe tehdään todellisissa tilanteissa. KTK -kokeessa arvioija vie koirakon kävelylle kaupungille.

KTK -kokeen arvioivat Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hyväksymät arvioijat.

Koirien ikävaatimukset

KTK -kokeeseen osallistumiseen ei ole ikärajaa.

Pureminen tai murina

Pääosa Kuulo-ja tukikoiran käyttäytymiskokeeseen osallistuvista Kiva Koirakansalainen -testin suorittaneista koirista on ystävällisiä.

Koira, joka murisee tai näykkäisee, puree, hyökkää tai yrittää hyökätä ihmisen tai toisen koiran kimppuun ei voi valmistua viralliseksi kuulo- tai tukikoiraksi ja sen koe on hylättävä. Jos arvioija havaitsee mitään merkkejä aggressiivisesta käytöksestä (pureminen, näykkäisy, murina, yritys hyökätä) keskeytetään koe.

Jos näitä käytöksiä havaitaan koealueen lähettyvillä ennen tai jälkeen kokeen, on niistä ilmoitettava SKTY:lle. Mikäli koira on jo läpäissyt kokeensa ja käyttäytyy sen jälkeen aggressiivisesti, asiasta ilmoitetaan SKTY:lle koelomakkeella.

Jos arvioijana koet koiran eleiden tulkitsemisen vaikeaksi tai sinulle tulee epävarma olo koiran käytöksestä, voit keskeyttää kokeen. Kerro koiran ohjaajalle keskeytyksen syy.

Muistilista KTK -kokeeseen tarvittavista välineistä

Suurin osa tähän kokeeseen liittyvistä välineistä tulee luonnollisesti vastaan koiran kanssa kaupungilla käveltäessä.

Arvioija tarvitsee vähintään:

(  ) Koelomakkeen jokaiselle koiralle (SKTY:ltä)

(  ) Kynä arvioijalle

(  ) Ruokaa ”Jätä” -kohtaan (”oikeaa” kävelytielle pudotettua ruokaa voi myös käyttää)

(  ) Siivousvälineet (muovipussi)

(  ) Pallo (mikäli sopivaa ”riistaa” ei ole luonnostaan

 

Pannat, hihnat ja välineet

Kaikki kokeen osa-alueet suoritetaan kytkettynä. Koiralla tulee olla hyvin istuva solki- tai pujotettava panta (myös ns. puolikuristava) tai valjaat. Valjaat eivät saa rajoittaa koiran liikkeitä. Erityisvälineet, kuten kuonopanta tai kuristava kaulain ei ole sallittu. Hihnan tulee olla kankainen tai nahkainen. Kelataluttimia ei saa käyttää kokeessa.

Erityisvälineet voivat olla arvokkaita välineitä koiran koulutuksen alkuvaiheessa, mutta koira on valmis kokeeseen vasta, kun se on voitu siirtää tavalliseen kaulapantaan tai valjaisiin.

Eturistiriita

SKTY:n hyväksymien arvioijien on vältettävä tilanteita, joissa saattaa muodostua eturistiriita. Arvioija ei voi arvioida kouluttamaansa, omistamaansa tai samassa taloudessa asuvaa koiraa.

Kurittaminen

SKTY periaatteiden mukaisesti koiran fyysinen tai sanallinen kurittaminen on kielletty ja aiheuttaa kokeen hylkäämisen. Kokeen aikana koiraa saa KEHUA ja sille saa puhua.

Vammat – Koirat

Kokeeseen voi osallistua koira, jolla on jokin vamma (kuuro, sokea toisesta silmästään tai raaja amputoitu). Koiran ohjaaja saa käyttää käsimerkkejä (viittomia), eleitä tai muita vihjeitä, jotka koiralle on opetettu. Kokeessa ei ole poikkeuksia rodun perusteella (esim. istumista ei voi ohittaa, koska ”tämä rotu ei tykkää istua”).

Vammat – Ohjaajat

Ohjaajan tuulee ilmoittaa mahdollisista erityisesti huomioitavista seikoista kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä (esim. liikuntaesteisyys, tulkkauksen tarve). Arvioijat voivat tehdä kohtuullisia muutoksia tavallisiin toimintatapoihin mahdollistaakseen osallistumisen esimerkiksi liikuntarajoitteiselle ohjaajalle. Mahdollisissa epäselvyyksissä ota yhteyttä SKTY:n.

Tarpeiden tekeminen kokeen aikana

Koira, joka tekee tarpeensa sisätiloihin kokeen aikana ei läpäise koetta. Mikäli koira tekee tarpeensa sopivaan paikkaan kävelyllä, koiran omistajalla on mukanaan kakkapussi ja hän siivoaa koiran jäljet.

 

Ruoka

Ohjaaja ei saa käyttää ruokaa palkkiona kokeen aikana. Vaikka ruoka onkin tehokas vahviste koulutuksen aikana, sitä ei tule käyttää kokeessa. Kuten Kiva Koirakansalainen -testissä, KTK -kokeen tarkoituksena on selvittää miten hyvin koira toimii ohjaajansa kanssa ja osaako se käyttäytyä kauniisti ilman ruokaa.

Koepaikat

KTK -kokeet tulee järjestää vilkkaissa paikoissa, joissa koirakko ylittää tien, kuulee ääniä jne.

Julkisia rakennuksia voi käyttää arvioinnissa vain, jos arvioijalla on lupa kohteen käyttöön. Koetta ei voi järjestää koiran omistajan kotona tai pihalla.

Osallistujien lukumäärä

SKTY:n arvioijien ei pidä yrittää arvioida mahdollisimman montaa koiraa mahdollisimman nopeasti. Jokainen koirakko ansaitsee oman aikansa ja huomionsa, eikä kokeissa saa kiirehtiä.

Paperityöt

1. Kokeen koontilomake

Jokaisen kokeen jälkeen arvioija lähettää SKTY:lle kokeen koontilomakkeen. Tälle lyhyelle lomakkeelle täytetään kokeeseen osallistuneiden koirakoiden lukumäärä ja hyväksyttiinkö vai hylättiinkö niiden koe.

Toivomme, että käytät verkkolomaketta (TULOSSA)

2. Arviointilomake (omistajalle annettava paperilomake) (TULOSSA)

Arvioija pisteyttää kokeen arviointilomakkeelle. Jokaiseen kohtaan merkitään ”hyväksytty” tai ”vaatii harjoitusta”. Lomakepaperi on itsejäljentävä. Alkuperäinen lomake jää koiran ohjaajalle ja kopio arvioijalle. Arvioja säilyttää kopion vuoden ajan kokeesta.

Arvioijien hyväksyminen

Kokeen arvioijien on oltava SKTY:n hyväksymiä aktiivisia arvioijia. Testin arvioi aina kaksi arvioijaa. Arvioijia, kuten muitakin SKTY:n vapaaehtoisia, sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kokeen uusiminen

Koirakko voidaan arvioida uudestaan, mikäli se ei läpäise koetta. Useimmiten tämä vaatii harjoitusta, sillä koe suoritetaan todellisessa ympäristössä.

Ohjaajat

Koiralla on ainoastaan yksi ohjaaja. Alaikäisen lapsen vanhempi seuraa koetta avrioijien takana, koetta häiritsemättä.

OSA II
KOKEEN ARVIOIMINEN
Yleisiä ohjeita: Tässä ohjeessa kuvailtua koejärjestelyä tulee noudattaa. Ohjaajat saavat puhua koirilleen ja kehua koko kokeen ajan. Kokeen osa-alueiden tulisi olla niin luonnollisessa ja realistisessa muodossa kuin mahdollista. Arvioijien tulee kannustaa siihen, että koirakolla on mukavaa kokeen aikana.

Arvioijat eivät saa helpottaa koetta jättämällä osa-alueita pois, eivätkä he saa vaatia korkeampaa osaamistasoa kuin koe edellyttää.

Koiran on oltava yleisolemukseltaan rento. Koira voi reagoida eri häiriöihin lievästi, mutta reaktion on mentävä ohi välittömästi. Hihnan on oltava löysänä koko kokeen ajan. Hihnan kevyet, yksittäiset kiristymiset eivät hylkää koetta.

Kokeen osa-alueet

1. Koiraystävällisen rakennuksen ovesta kulkeminen vetämättä

Poistukaa (tai menkää sisälle) koiraystävällisestä rakennuksesta aloittaaksenne kokeen, muita koiraystävälliseen rakennukseen liittyviä osa-alueita jäljempänä (nro 7.).

2. Ihmisjoukon läpi käveleminen vilkkaalla jalkakäytävällä

(  ) Ihmisiä kävelee reippaasti kohti koiraa (alle 50 cm etäisyydellä).

(  ) Sietää häiriöitä, esim. ihmisiä, joilla on hattu, sateenvarjo, laukku, naisia, miehiä jne.

3. Asianmukainen reaktio kaupungin häiriöihin. Tämä sisältää liikettä, ääniä ja erilaisilla alustoilla kävelyä. Esimerkkejä:
Ääniä: sireenit, torvet, rakennusmelu, huutava henkilö jne.
Liikkuvia esineitä: skeittilauta, polkupyörä, ostosvaunu, juokseva henkilö, liikkuva pallo/eläin

Alustoja: betoni, ritilä, ruoho, muovimatto, märkä jalkakäytävä jne. Kokeessa on oltava vähintään:
– huutava, epäystävällisesti käyttäytyvä henkilö
– liikkuva, ns. riista: pallo, orava, lintu

4. Kadun ylittäminen: Pysähtyminen suojatielle, odottaminen seisaallaan tai istuen ja kadun ylittäminen vetämättä (hihnassa ohjaajan kanssa). Ylittää tien hallitusti.

5. Jalkakäytävällä olevan ruuan jättäminen huomiotta (pudotettu ruoka, mukit, pussit, tölkit, ruokien suojakääreet jne.)

6. Henkilö tulee koirakon luokse ja silittää koiraa. Henkilöllä saattaa olla jotakin olallaan, esim. laukku, jota hän ei laske maahan silittääkseen koiraa.

7. Julkinen koiraystävällinen rakennus. Paikallaanolo (3 minuuttia) aulassa tai ulkotilassa, kulkee hallitusti rakennuksessa (liukas lattia tai kokolattiamatto). Koiraan koskeminen paikallaolon aikana on kielletty.

8. Rappuset/portaat tai hissi hallinnassa.

Rappuset/portaat (vähintään 8 askelmaa): ( ) Ylös ( ) Alas

TAI

Hissi: ( ) Menee sisälle hallitusti ( ) Poistuu hallitusti ( ) Matkustaa hallitusti

9. Sisäsiisti – ohjaaja voi vahvistaa tämän osa-alueen

10. Matkustaminen Ohjaajan valinta riippuen matkustustarpeista

(  ) Auto. Menee kyytiin ja poistuu hallitusti. Matkustaa rauhallisena. (Häkki? Turvavyö?)

TAI

(  ) Julkinen liikenne. Menee kyytiin ja poistuu hallitusti. Matkustaa rauhallisena.

TAI

(  ) Koiraystävällinen taksi. Menee kyytiin ja poistuu hallitusti, tai antaa nostaa kyytiin/pois. Matkustaa rauhallisena.

BH-kokeella voi korvata Kivan Koirakansalaisen

Luokkahuone. Mustalla labradorinnoutajalla on yllään vihreät liivit, joissa lukee "Koulutuksessa, Älä häiritse". Tekstin yläpuolella on Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n merkikki. Koira nuuhkii vihreää kangasta, jota kuvan ulkopuolella oleva ihminen pitelee.

 

Kiva Koirakansalainen -testi on tulossa pakolliseksi kuulo- ja tukikoirakoulutuksessa ennen yhdistyksen omaa käytöstestiä. Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hallitus on päättänyt, että Kivan Koirakansalaisen voi korvata myös suoritetulla palveluskoirien käytöskokeella eli BH-kokeella. Asiaa oli tiedusteltu hallitukselta, eikä päällekkäistä testaamista pidetty tarkoituksenmukaisena.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry on muuttamassa kuulo- ja tukikoirakoulutuksen käytöstestausta. Vuodesta 2019 alkaen testi pitää suorittaa koulutuksen aikana ennen yhdistyksen omaan testiin osallistumista. Vuodesta 2020 alkaen testin hyväksytty suorittaminen edellytetään ennen kuulo- tai tukikoirakoulutuksen aloittamista. Testin voi suorittaa missä tahansa missä sitä tarjotaan. Lue lisää muutoksesta

Ympäristötesti Helsingissä 1.12.2018 TÄYNNÄ

Ympäristötesti HKI 1.12.2018PÄIVITETTY 22.11.2018: TÄYNNÄ

 

Helsingin keskustassa pidetään ympäristötesti lauantaina 1.12.2018. Kellonajat sovitaan erikseen.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 25.11.:  info@koiratukena.fi
Ilmoittautumiset kuitataan. Mukaan mahtuu rajallinen määrä koirakoita.

Mukaan voivat ilmoittautua vain yhdistyksen koulutuksessa olevat koirakot ja ID-kortin uusijat. Koulutuksessa olevista mukaan voivat ilmoittautua koirakot, joille kouluttaja on suositellut osallistumista. ID-kortit ovat voimassa kaksi vuotta, ja uusimisen edellytyksenä on ympäristötestin suorittaminen. Kun testi on suoritettu vuoden 2018 aikana, se on voimassa vuoden 2020 loppuun.

 

Ympäristötesti Joensuussa 10.11.2018

Yläreunassa lukee: "Ympäristötesti Joensuussa lauantaina 10.11.2018. Ilmoittaudu viimeistään 4.11." Tekstin alapuolella mappi, jonka kannessa on yhdistyksen logo. Mappia pitelee käsi, josta näkyy peukalo. Peukalon kynsi on maalattu viihreäksi

Joensuun keskustassa pidetään ympäristötesti lauantaina 10.11.2018. Kellonajat sovitaan erikseen.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 4.11.2018:  info@koiratukena.fi
Ilmoittautumiset kuitataan. Mukaan mahtuu rajallinen määrä koirakoita.

Mukaan voivat ilmoittautua vain yhdistyksen koulutuksessa olevat koirakot ja ID-kortin uusijat. Koulutuksessa olevista mukaan voivat ilmoittautua koirakot, joille kouluttaja on suositellut osallistumista. ID-kortit ovat voimassa kaksi vuotta, ja uusimisen edellytyksenä on ympäristötestin suorittaminen. Kun testi on suoritettu vuoden 2018 aikana, se on voimassa vuoden 2020 loppuun.

 

Ympäristötesti Joensuussa 12.6.2018 TÄYNNÄ

 

PÄIVITYS 29.5.2018 TESTI ON TÄYNNÄ

Joensuun keskustassa pidetään ympäristötesti tiistaina 12.6.2018 klo 15 alkaen. Koirakot testataan yksi kerrallaan, ja kellonajat sovitaan erikseen.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 3.6.2018:  info@koiratukena.fi
Ilmoittautumiset kuitataan. Mukaan mahtuu rajallinen määrä koirakoita.

Mukaan voivat ilmoittautua vain yhdistyksen koulutuksessa olevat koirakot. Mukaan voivat ilmoittautua koirakot, joille kouluttaja on suositellut osallistumista, sekä ID-kortin uusijat. ID-kortit ovat voimassa kaksi vuotta, ja uusimisen edellytyksenä on ympäristötestin suorittaminen. Kun testi on suoritettu vuoden 2018 aikana, se on voimassa vuoden 2020 loppuun.

 

 

Ympäristötestaus ja asiakasvalinnat uudistumassa

Valmistuakseen kuulo- tai tukikoiriksi Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n kautta koiran täytyy läpäistä yhdistyksen ympäristötesti. Testissä koira liikkuu omistajansa kanssa kaupungilla ja muun muassa matkustaa julkisella liikennevälineellä ja vierailee kahvilassa.

Yhdistyksen nykyistä testiä (PDF) ollaan nyt uudistamassa, ja uudistettu testi tulee käyttöön vuonna 2019. Vielä vuonna 2018 käytössä on nykyinen testi.

Yhdistyksen asiakkaaksi pääsyn vaatimuksiin lisätään vuodesta 2020 alkaen Kiva Koirakansalainen -testin suorittaminen. Päätöksen taustalla vaikuttavat kasvaneet hakijamäärät ja kouluttajien resurssien kohdistaminen paremmin itse ääni- tai tukityöskentelyyn. Lisäksi Kiva Koirakansalainen antaa hyvän pohjan yhdistyksen ympäristötestin suorittamiseen.

Vuonna 2019 eletään käytöstestauksen siirtymävaihetta. Vuonna 2019 koulutuksessa olevat koirat  niin aiemmin aloittaneet kuin vuonna 2019 aloittavat – suorittavat sekä Kivan Koirakansalaisen että yhdistyksen oman testin  ennen valmistumista. Testin voi suorittaa myös ennen vuotta 2019.

Kivaa Koirakansalaista järjestävät monet yhdistykset eri puolilla Suomea ja ympäri vuoden. Jatkossa myös Suomen kuulo- ja tukikoirat ry voi järjestää näitä testejä. Suoritukseksi kelpaa skannattuna tai postitse lähetetty kopio minkä tahansa järjestäjän Kiva Koirakansalainen -testistä saadusta todistuksesta.

Tiedustelut: info@koiratukena.fi

001-SKTY-iso-logo

 

Ympäristötesti Joensuussa 25.11., ilmoittaudu viimeistään 12.11.

Joensuun keskustassa pidetään ympäristötesti lauantaina 25.11.2017. Kellonajat sovitaan erikseen.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 12.11.:  info@koiratukena.fi
Ilmoittautumiset kuitataan. Mukaan mahtuu rajallinen määrä koirakoita.

 

Mukaan voivat ilmoittautua uudet koirakot, joille kouluttaja on suositellut osallistumista, sekä ID-kortin uusijat. ID-kortit ovat voimassa kaksi vuotta, ja uusimisen edellytyksenä on ympäristötestin suorittaminen. Kun testi on suoritettu vuoden 2017 aikana, se on voimassa vuoden 2019 loppuun.

kuvituskuva. Kuvassa käsi, joka pitelee kahvimukia ja kansiota, jossa on Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n logo. Päällä teksti, jossa on tapahtuman päivämäärä ja ilmoittautumistiedot.

 

 

 

Muutoksia taidontarkistukseen

Kuulo- tai tukikoiraksi valmistuakseen koiran tulee suorittaa ympäristötesti. Testissä tarkastellaan sen käytöstä julkisilla paikoilla.

Aiemmin valmiin kuulo- tai tukikoiran on täytynyt suorittaa ympäristötesti uudestaan, eli niin sanottu taidontarkistus, kahden vuoden välein koko työuransa. Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n hallituksen kokouksessa 22.5. päätettiin, että jatkossa koiran on suoritettava valmistumisen jälkeen vähintään kaksi taidontarkistusta vähintään joka toinen vuosi. Toisen tarkastuksen jälkeen ID-kortti on voimassa toistaiseksi. 

Käytännössä koira siis suorittaa ympäristötestin ja valmistuu. Sitten se suorittaa testin taidontarkistuksena kahdesti, kahden vuoden välein. Toisen taidontarkistuksen jälkeen testiin ei enää tarvitse tulla. Omistaja saa koiran ID-korttiin kuitenkin vain kahden vuoden tarran. Kahden vuoden päästä omistajaa lähestytään, ellei muuta kontaktia ole ollut. Jos koira on edelleen työkäytössä, omistajalle lähetetään uusi, kaksi vuotta voimassa oleva tarra ilman lisätestausta.

Mahdolliset tiedustelut aiheesta:

Järjestösihteeri Tiina Vanhanen, tiina@koiratukena.fi

kuulokoira SKTY Minna Tallberg 1

 

Ympäristötesti Helsingissä 18.6.

Helsingissä pidetään ympäristötesti sunnuntaina 18.6.2017. Kellonajat sovitaan erikseen.

Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään sunnuntaina 4.6.:  info@koiratukena.fi
Ilmoittautumiset kuitataan.

Mukaan voivat ilmoittautua uudet koirakot, joille kouluttaja on suositellut osallistumista, sekä ID-kortin uusijat. ID-kortit ovat voimassa kaksi vuotta, ja uusimisen edellytyksenä on ympäristötestin suorittaminen. Kun testi on suoritettu vuoden 2017 aikana, se on voimassa vuoden 2019 loppuun.

 

Ympäristötesti Helsinki 18.6.2017 (1)