Tukikoirat julkisiin tiloihin 1.6.2017 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriön on uudistanut elintarvikehygieniaa koskevia asetuksia. Kesäkuun alusta alkaen tukikoirat saa tuoda ravintoloiden asiakastiloihin sekä ruokakauppoihin esteettä.

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta:
18§ Eläinten pääsy elintarvikehuoneistoon

Näkövammaisen henkilön opaskoiran, kuulovammaisen henkilön kuulokoiran, fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoiran ja muun vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä avustavan koiran kuten tuki- ja hypokoiran saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Tällaisesta suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä.

———

Tämä asetus tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2017.

Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 2017

 

 Mitä uusi laki käytännössä tarkoittaa?

Kuulokoirat ovat saman lain nojalla saaneet vuodesta 2007 asti mennä kaikkiin julkisiin tiloihin omistajiensa kanssa. Tässä sovelletaan yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä vamman tai sairauden takia. Kohtuulliset mukautukset pitää tehdä.

Koska kuulokoira saa mennä ravintolaan, se on nostettu apuvälineen asemaan eli on kohtuullinen mukautus. Lakia on siis tulkittu niin, että kuulokoira saa mennä julkisiin tiloihin. 1.6. alkaen tukikoirat ovat samassa tilanteessa.

 

Miten se vaikuttaa yhdistyksen tukikoiriin?

Se vaikuttaa siten, että jatkossa valmiit tukikoirat, joilla on ID-korttimme ja myöntämämme oikeus käyttää tukikoiran liiviä, saavat liikkua omistajiensa kanssa kuten kuulokoirat.

Koulutuksessa olevat koirat eivät vielä saa mennä samalla tavalla kaikkialle ilman esimerkiksi ravintolahenkilökunnan lupaa. Uusi laki kuitenkin auttanee siinä, että koulutuksessa oleviin koiriin suhtaudutaan jatkossa suopeammin.Kuvassa tukikoiran liivi

 

Mitä seuraavaksi?

Kuulokoiria koskee tällä hetkellä myös sellainen sääntö, ettei niiden kuljetuksesta saa periä maksua julkisessa liikenteessä. Tukikoirien tilanne on tältä osin vielä epäselvä, ja tulee selvittää.

 

Tiedustelut:
Tiina Vanhanen, järjestösihteeri
info@koiratukena.fi