Yhdistys

Vuonna 1993 perustettu Suomen kuulo- ja tukikoirat ry (silloin Kuulokoirayhdistys ry) tekee vapaaehtoistyötä kuulokoirien ja niiden käyttäjien parissa. Yhdistys oli perustamisajankohtanaan ensimmäinen laatuaan pohjoismaissa, mutta tätä nykyä vastaavat yhdistykset on perustettu myös Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. Vuodesta 2010 alkaen yhdistyksen toimintaa on laajennettu tukikoiriin ja siksi sen nimi muuttui Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:ksi.

Toimintamme tavoitteena on auttaa terveydellisen tilansa vuoksi kuulo- tai tukikoirasta hyötyviä henkilöitä kouluttamaan koirastaan henkilökohtainen hyötykoira. Koulutus tapahtuu asiakkaan kotona sekä kouluttajan kanssa yhdessä sovituissa paikoissa. Koirat auttavat esimerkiksi ilmaisemaan diabeetikon alhaista verensokeria, ilmoittavat ovikellon soimisesta tai hälyttävät apua epileptisen kohtauksen saaneelle omistajalleen.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry antaa tällä hetkellä neuvoja kaikissa kuulokoiria koskevissa asioissa. Tukikoirien osalta ensimmäiset epilepsiaa ja diabetesta sairastavien henkilöiden koirat ovat koulutuksessa ja tukikoirien koulutusta kehitetään näiden kokemusten myötä. Sekä kuulo- että tukikoiratoiminnan tarkoituksena on auttaa koiran apua tarvitsevaa henkilöä kouluttamaan itselleen toimiva työkoira.

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan messuille, koiranäyttelyihin ja muihin tapahtumiin, joissa on mahdollisuus tavata kuulo- tai tukikoiran käytöstä kiinnostuneita ihmisiä ja tiedottaa toiminnasta. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, joissa kuulo- ja tukikoiran omistajat voivat tavata toisiaan ja saada ajankohtaista tietoa.

Yhdistys julkaisee Kuulo- ja tukikoiralehteä. Lehden kautta välitetään tietoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuulo- ja tukikoirien koulutuksesta ja muista koirien pitämiseen liittyvistä asioista.

Pitkälti vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys rahoittaa toimintansa keräämällä jäsenmaksuja, osallistumalla myyjäisiin ja järjestämällä maksullisia tapahtumia. Raha-automaattiyhdistys ry myönsi vuonna 1996 projektiavustuksen kuulokoirien koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Nykyään yhdistys saa RAY:n kohdennettua toiminta-avustusta kuulo- ja tukikoirien koulutustoimintaan.

Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n toimintaa ohjaa hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta hallituksen jäsenestä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain puolet jäsenistä (3 kpl) on erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Y-tunnus: 1093456-0