Ympäristötestaus ja asiakasvalinnat uudistumassa

Valmistuakseen kuulo- tai tukikoiriksi Suomen kuulo- ja tukikoirat ry:n kautta koiran täytyy läpäistä yhdistyksen ympäristötesti. Testissä koira liikkuu omistajansa kanssa kaupungilla ja muun muassa matkustaa julkisella liikennevälineellä ja vierailee kahvilassa.

Yhdistyksen nykyistä testiä (PDF) ollaan nyt uudistamassa, ja uudistettu testi tulee käyttöön vuonna 2019. Vielä vuonna 2018 käytössä on nykyinen testi.

Yhdistyksen asiakkaaksi pääsyn vaatimuksiin lisätään vuodesta 2020 alkaen Kiva Koirakansalainen -testin suorittaminen. Päätöksen taustalla vaikuttavat kasvaneet hakijamäärät ja kouluttajien resurssien kohdistaminen paremmin itse ääni- tai tukityöskentelyyn. Lisäksi Kiva Koirakansalainen antaa hyvän pohjan yhdistyksen ympäristötestin suorittamiseen.

Vuonna 2019 eletään käytöstestauksen siirtymävaihetta. Vuonna 2019 koulutuksessa olevat koirat  niin aiemmin aloittaneet kuin vuonna 2019 aloittavat – suorittavat sekä Kivan Koirakansalaisen että yhdistyksen oman testin  ennen valmistumista. Testin voi suorittaa myös ennen vuotta 2019.

Kivaa Koirakansalaista järjestävät monet yhdistykset eri puolilla Suomea ja ympäri vuoden. Jatkossa myös Suomen kuulo- ja tukikoirat ry voi järjestää näitä testejä. Suoritukseksi kelpaa skannattuna tai postitse lähetetty kopio minkä tahansa järjestäjän Kiva Koirakansalainen -testistä saadusta todistuksesta.

Tiedustelut: info@koiratukena.fi

001-SKTY-iso-logo